Brancheinformatie en cijfers verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

410 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.67% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk
KW1 2024

Branchecijfers verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk (SBI code: 10.82). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

De branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk valt onder de sector vervaardiging van overige voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (70.0%), Personeel (12.1%) en Verkoopkosten (2.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk.
start vergelijking

Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk Trends

De bedrijfstak van producenten van cacao en chocolade wordt steeds complexer. Naast de voortdurende druk op prijsontwikkelingen, hebben consumenten steeds hogere verwachtingen. Ze willen producten met minder suiker en verwachten dat producenten duurzame productieprocessen en ingrediënten hanteren. Bovendien is er veel kritiek op de manier waarop cacao wordt geproduceerd, vooral in Afrika waar armoede nog steeds een groot probleem is. Om deze redenen zijn er initiatieven ontstaan om de kwaliteit, zorg en mensenrechten in de cacao-industrie te verbeteren. Van producenten wordt steeds meer verwacht dat zij hier aan bijdragen.

Bedrijfsresultaat verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.04% procentpunt naar 7.67%. Hierbij wordt in de branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk gemiddeld een bruto marge van 30.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.7% naar 7.7%.

Kosten per categorie branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.7% 98.7% 98.3% 97.8%
Overige opbrengsten 1.3% 1.3% 1.7% 2.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 72.7% 73.7% 71.2% 70.0%
Bruto marge 27.3% 26.3% 28.8% 30.0%
  - Bruto Loon   6.5%   6.2%   7.0%   7.3%
  - Sociale lasten   0.9%   0.9%   1.0%   1.3%
  - Pensioenpremies   1.0%   0.9%   1.0%   1.1%
  - Overig   1.7%   1.6%   2.1%   2.4%
Personeelkosten Totaal 10.1% 9.5% 11.1% 12.1%
Verkoopkosten 2.5% 2.0% 2.0% 2.1%
Huisvestingskosten 1.2% 1.0% 1.3% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.0% 1.3% 1.1%
Energieverbruik 0.8% 0.7% 1.0% 0.9%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.6% 1.4% 2.0% 2.0%
Overige diensten 1.4% 1.2% 1.3% 1.2%
Overige bedrijfskosten 1.9% 1.7% 1.7% 1.4%
Bedrijfsresultaat 6.0% 7.2% 6.7% 7.7%

Laatste cijfers verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Trend aantal bedrijven verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 255 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 410.