Brancheinformatie en cijfers verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

405 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.25% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk
KW02 - 2023

Branchecijfers verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk (SBI code: 10.82). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

De branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk valt onder de sector vervaardiging van overige voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk zijn respectievelijk: Kosten omzet (73.7%), Personeel (9.5%) en Verkoopkosten (2.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk.
start vergelijking

Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk Trends

De bedrijfstak van producenten van cacao en chocolade wordt steeds complexer. Naast de voortdurende druk op prijsontwikkelingen, hebben consumenten steeds hogere verwachtingen. Ze willen producten met minder suiker en verwachten dat producenten duurzame productieprocessen en ingrediënten hanteren. Bovendien is er veel kritiek op de manier waarop cacao wordt geproduceerd, vooral in Afrika waar armoede nog steeds een groot probleem is. Om deze redenen zijn er initiatieven ontstaan om de kwaliteit, zorg en mensenrechten in de cacao-industrie te verbeteren. Van producenten wordt steeds meer verwacht dat zij hier aan bijdragen.

Bedrijfsresultaat verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.62% procentpunt naar 7.25%. Hierbij wordt in de branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk gemiddeld een bruto marge van 26.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.0% naar 7.2%.

Kosten per categorie branche verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.0% 97.1% 98.7% 98.7%
Overige opbrengsten 2.0% 2.9% 1.3% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 72.8% 71.3% 72.7% 73.7%
Bruto marge 27.2% 28.7% 27.3% 26.3%
  - Bruto Loon   6.8%   6.5%   6.5%   6.2%
  - Sociale lasten   1.0%   0.9%   0.9%   0.9%
  - Pensioenpremies   1.0%   0.9%   1.0%   0.9%
  - Overig   1.7%   1.5%   1.7%   1.6%
Personeelkosten Totaal 10.4% 9.9% 10.1% 9.5%
Verkoopkosten 2.4% 2.3% 2.5% 2.0%
Huisvestingskosten 1.2% 1.2% 1.2% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 0.9% 1.2% 1.0%
Energieverbruik 1.0% 0.9% 0.8% 0.7%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.1% 1.8% 1.6% 1.4%
Overige diensten 1.4% 1.2% 1.4% 1.2%
Overige bedrijfskosten 1.0% 4.1% 1.9% 1.7%
Bedrijfsresultaat 6.1% 6.1% 6.0% 7.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Trend aantal bedrijven verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 255 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 405.