Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige voedingsmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.605 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.59% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige voedingsmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige voedingsmiddelen (SBI code: 10.8). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige voedingsmiddelen

De branche vervaardiging van overige voedingsmiddelen valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige voedingsmiddelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (63.6%), Personeel (13.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige voedingsmiddelen.
start vergelijking

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen Trends

In de bedrijfstak vervaardiging van overige voedingsmiddelen is de stijging van biologisch en/of duurzaam voedsel de belangrijkste ontwikkeling. Ook zijn er steeds meer eisen voor de traceerbaarheid waar ondernemers rekening mee moeten houden. In samenspraak met de klant wordt een verandering naar bijvoorbeeld suggesties voor een smaakverbetering of verlaging van caloriewaarde overwogen. Tevens is het belangrijk om de kosten te optimaliseren.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige voedingsmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige voedingsmiddelen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.23% procentpunt naar 8.59%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige voedingsmiddelen gemiddeld een bruto marge van 36.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.9% naar 8.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige voedingsmiddelen
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.4% 98.9% 99.1% 98.2%
Overige opbrengsten 0.6% 1.1% 0.9% 1.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 65.5% 65.8% 66.7% 63.6%
Bruto marge 34.5% 34.2% 33.3% 36.4%
  - Bruto Loon   6.9%   7.1%   7.6%   8.3%
  - Sociale lasten   1.1%   1.2%   1.2%   1.4%
  - Pensioenpremies   1.0%   0.9%   1.0%   1.1%
  - Overig   1.8%   1.9%   2.2%   2.6%
Personeelkosten Totaal 10.8% 11.2% 11.9% 13.4%
Verkoopkosten 2.2% 2.0% 2.1% 2.2%
Huisvestingskosten 1.1% 1.1% 1.1% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.3% 1.3% 1.4%
Energieverbruik 0.9% 0.9% 1.1% 1.1%
Vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.6% 3.3% 2.4% 2.7%
Overige diensten 1.8% 1.7% 1.7% 1.6%
Overige bedrijfskosten 5.0% 3.7% 3.4% 3.8%
Bedrijfsresultaat 8.4% 8.6% 7.9% 8.6%

Laatste cijfers vervaardiging van overige voedingsmiddelen en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige voedingsmiddelen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige voedingsmiddelen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige voedingsmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige voedingsmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.025 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.605.