Brancheinformatie en cijfers winkels in audio- en video-opnamen

190 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven winkels in audio- en video-opnamen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in audio- en video-opnamen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 280 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 190.