Brancheinformatie en cijfers winkels in speelgoed

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

555 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
6.80% OMZETGROEI
MARCH 2017 T.O.V. VOORGAAND JAAR
-0.33% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers winkels in speelgoed

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in speelgoed (SBI code: 47.65). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in speelgoed

De branche winkels in speelgoed valt onder de sector winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in speelgoed zijn respectievelijk: Kosten omzet (70.7%), Personeel (11.9%) en Huisvestingskosten (7.9%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2017 zijn de gemiddelde energiekosten voor winkels in speelgoed 1.00% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in speelgoed.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat winkels in speelgoed

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche winkels in speelgoed tussen 2009 en 2017 is gedaald met 6.66% procentpunt naar -0.33%. Hierbij wordt in de branche winkels in speelgoed gemiddeld een bruto marge van 29.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 1.0% naar -0.3%.

Kosten naar soort winkels in speelgoed
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.50%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.50%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 70.74%
Bruto marge 29.26%
  - Bruto Loon   8.86%
  - Premie & Pensioen   2.17%
  - Andere Sociale lasten   0.00%
  - Overig   + 0.84%
Personeelkosten Totaal 11.87%
Verkoopkosten 2.51%
Huisvestingskosten 7.86%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.17%
Kosten energieverbruik 1.00%
Kosten vervoermiddelen 0.33%
Communicatiekosten 0.17%
Afschrijvingen 1.17%
Kosten van overige diensten 1.51%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.01%
Bedrijfsresultaat -0.33%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers winkels in speelgoed en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data winkels in speelgoed en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat winkels in speelgoed

Trend aantal bedrijven winkels in speelgoed

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in speelgoed geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 395 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 555.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2019 voor de branche winkels in speelgoed aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2019 was de omzetindex 44.8. Dat betekent dat de omzet in 2019 55.2% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 43.7% lager.

Trend omzet winkels in speelgoed (indexcijfers)