Brancheinformatie en cijfers winkels in speelgoed

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

555 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
6.80% OMZETGROEI
MARCH 2017 T.O.V. VOORGAAND JAAR
-0.33% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers winkels in speelgoed

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in speelgoed (SBI code: 47.65). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers winkels in speelgoed en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie winkels in speelgoed
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten winkels in speelgoed

De branche winkels in speelgoed valt onder de sector winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in speelgoed zijn respectievelijk: Kosten omzet (70.7%), Personeel (11.9%) en Huisvestingskosten (7.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in speelgoed.
start vergelijking

Winkels in speelgoed Trends

Speelgoed is these days een primair product wat veel mensen kopen voor hun kinderen. Daarom is het belangrijk om als speelgoedwinkel op de hoogte te blijven van de nieuwste trends. Naast populaire speelgoed trends zoals Lego, Nerf en Playmobil, die vooral bij jonge kinderen populair zijn, zijn er ook meer interactieve high-tech speelgoedgenuanceerde specificaties voor oudere kinderen. Daarnaast is ook de verkoop van speelgoed via online kanalen sterk toegenomen, waardoor traditionele winkels meer moeten investeren in online marketing en verkoop.

Bedrijfsresultaat winkels in speelgoed

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in speelgoed tussen 2009 en 2017 is gedaald met 6.66% procentpunt naar -0.33%. Hierbij wordt in de branche winkels in speelgoed gemiddeld een bruto marge van 29.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 1.0% naar -0.3%.

Kosten naar soort winkels in speelgoed
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2017
Netto omzet 99.2% 99.4% 99.4% 99.5%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.8% 0.6% 0.6% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 67.9% 70.1% 70.2% 70.7%
Bruto marge 32.1% 29.9% 29.8% 29.3%
  - Bruto Loon   9.3%   9.0%   8.9%   8.9%
  - Sociale lasten   2.7%   2.5%   2.8%   3.0%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.6%   0.7%
  - Overig   0.3%   0.4%   0.7%   0.8%
Personeelkosten Totaal 12.0% 11.5% 11.8% 11.9%
Verkoopkosten 2.2% 2.2% 2.6% 2.5%
Huisvestingskosten 8.0% 7.5% 7.5% 7.9%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.1% 0.3% 0.2%
Kosten energieverbruik 0.9% 0.8% 0.7% 1.0%
Kosten vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 1.6% 1.5% 1.3% 1.2%
Kosten van overige diensten 1.5% 1.4% 1.3% 1.5%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 0.9% 2.1% 2.8% 3.0%
Bedrijfsresultaat 3.9% 2.1% 1.0% -0.3%

Trend bedrijfsresultaat winkels in speelgoed

Trend aantal bedrijven winkels in speelgoed

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in speelgoed geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 395 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 555.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2019 voor de branche winkels in speelgoed aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2019 was de omzetindex 44.8. Dat betekent dat de omzet in 2019 55.2% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 43.7% lager.

Trend omzet winkels in speelgoed (indexcijfers)