Brancheinformatie en cijfers winkels in speelgoed

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

525 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.80% OMZETGROEI
MARCH 2017 T.O.V. VOORGAAND JAAR
-0.33% WINST (% OMZET)
2017
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in speelgoed
KW1 2024

Branchecijfers winkels in speelgoed

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in speelgoed (SBI code: 47.65). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in speelgoed

De branche winkels in speelgoed valt onder de sector winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in speelgoed in 2017 zijn respectievelijk: Kosten omzet (70.7%), Personeel (11.9%) en Huisvestingskosten (7.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in speelgoed.
start vergelijking

Winkels in speelgoed Trends

Speelgoed is these days een primair product wat veel mensen kopen voor hun kinderen. Daarom is het belangrijk om als speelgoedwinkel op de hoogte te blijven van de nieuwste trends. Naast populaire speelgoed trends zoals Lego, Nerf en Playmobil, die vooral bij jonge kinderen populair zijn, zijn er ook meer interactieve high-tech speelgoedgenuanceerde specificaties voor oudere kinderen. Daarnaast is ook de verkoop van speelgoed via online kanalen sterk toegenomen, waardoor traditionele winkels meer moeten investeren in online marketing en verkoop.

Bedrijfsresultaat winkels in speelgoed

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in speelgoed tussen 2009 en 2017 is gedaald met 6.66% procentpunt naar -0.33%. Hierbij wordt in de branche winkels in speelgoed gemiddeld een bruto marge van 29.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 1.0% naar -0.3%.

Kosten per categorie branche winkels in speelgoed
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2017
Netto omzet 99.2% 99.4% 99.4% 99.5%
Overige opbrengsten 0.8% 0.6% 0.6% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 67.9% 70.1% 70.2% 70.7%
Bruto marge 32.1% 29.9% 29.8% 29.3%
  - Bruto Loon   9.3%   9.0%   8.9%   8.9%
  - Sociale lasten   1.8%   1.4%   1.6%   1.5%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.6%   0.7%
  - Overig   0.3%   0.4%   0.7%   0.8%
Personeelkosten Totaal 12.0% 11.5% 11.8% 11.9%
Verkoopkosten 2.2% 2.2% 2.6% 2.5%
Huisvestingskosten 8.0% 7.5% 7.5% 7.9%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.1% 0.3% 0.2%
Energieverbruik 0.9% 0.8% 0.7% 1.0%
Vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 1.6% 1.5% 1.3% 1.2%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.3% 1.5%
Overige bedrijfskosten 0.9% 2.1% 2.8% 3.0%
Bedrijfsresultaat 3.9% 2.1% 1.0% -0.3%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers winkels in speelgoed?

Versterk uw inzicht in de branche winkels in speelgoed en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder winkels in speelgoed
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in speelgoed

Trend aantal bedrijven winkels in speelgoed

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in speelgoed geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 405 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 525.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2019 voor de branche winkels in speelgoed aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2019 was de omzetindex 44.8. Dat betekent dat de omzet in 2019 55.2% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 43.7% lager.

Trend omzet winkels in speelgoed (indexcijfers)