Brancheinformatie en cijfers winkels in vis

755 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven winkels in vis

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in vis geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 140 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 755.