Brancheinformatie en cijfers gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.510 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.00% OMZETGROEI
SEPTEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.38% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
KW02 - 2023

Branchecijfers gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen (SBI code: 47.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

De branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.7%), Personeel (13.3%) en Huisvestingskosten (4.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen.
start vergelijking

Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen Trends

De afgelopen jaren heeft er een fundamentele verandering plaatsgevonden in de manier waarop consumenten voedings- en genotmiddelen kopen. Uit onderzoeken is gebleken dat consumenten steeds vaker online kopen, maar ook willen dat er een evenwicht is tussen fysieke winkels en online winkelen. Het vraagt van gespecialiseerde winkels in de branche voor het aanbieden van een betere ervaring door middel van merktransparantie, meer aandacht voor glutenvrije producten, regionale producten en eerlijke producten met duidelijke etiketteringen. Tevens moeten ze rekening houden met e-commerce om hun omzet te verhogen.

Bedrijfsresultaat gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.87% procentpunt naar 11.38%. Hierbij wordt in de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen gemiddeld een bruto marge van 38.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.0% naar 11.4%.

Kosten per categorie branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.3% 99.3% 99.4% 99.5%
Overige opbrengsten 0.7% 0.7% 0.6% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 63.1% 61.9% 61.5% 61.7%
Bruto marge 36.9% 38.1% 38.5% 38.3%
  - Bruto Loon   9.5%   9.5%   9.9%   9.9%
  - Sociale lasten   1.8%   1.7%   1.8%   1.8%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.8%   0.8%
  - Overig   0.6%   0.7%   0.8%   0.9%
Personeelkosten Totaal 12.6% 12.7% 13.2% 13.3%
Verkoopkosten 2.0% 2.1% 2.2% 2.0%
Huisvestingskosten 4.0% 4.4% 4.2% 4.3%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.7% 0.8% 0.7%
Energieverbruik 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%
Vervoermiddelen 0.8% 0.7% 0.8% 0.7%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.8% 1.7% 1.8% 1.6%
Overige diensten 0.7% 1.0% 0.9% 0.9%
Overige bedrijfskosten 1.6% 2.0% 2.0% 1.8%
Bedrijfsresultaat 11.0% 11.4% 11.0% 11.4%

Laatste cijfers gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Trend aantal bedrijven gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 80 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 10.510.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 110. Dat betekent dat de omzet in 2022 10% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2% hoger.

Trend omzet gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelenDownloads voor ledenBranches onder gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelenWinkels in aardappelen, groenten en fruitWinkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelteWinkels in vlees en vleeswarenWinkels in wild en gevogelteWinkels in visWinkels in brood, banket, chocolade en suikerwerkWinkels in brood en banketWinkels in chocolade en suikerwerkWinkels in drankenWinkels in tabaksproductenGespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelenWinkels in kaasWinkels in natuurvoeding en reformartikelenWinkels in buitenlandse voedingsmiddelenGespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)Meer groot- en detailhandel; reparatie van auto’s10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandSturen met kengetallen detailhandelAndere branches detailhandel (niet in auto's)Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortimentGespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelenBenzinestationsWinkels in consumentenelektronicaWinkels in overige huishoudelijke artikelenWinkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelenWinkels in overige artikelenMarkthandelDetailhandel niet via winkel of markt