Brancheinformatie en cijfers gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.585 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
3.00% OMZETGROEI
JULY 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.38% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen (SBI code: 47.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

De branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.7%), Personeel (13.3%) en Huisvestingskosten (4.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen.
start vergelijking

Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen Trends

De afgelopen jaren heeft er een fundamentele verandering plaatsgevonden in de manier waarop consumenten voedings- en genotmiddelen kopen. Uit onderzoeken is gebleken dat consumenten steeds vaker online kopen, maar ook willen dat er een evenwicht is tussen fysieke winkels en online winkelen. Het vraagt van gespecialiseerde winkels in de branche voor het aanbieden van een betere ervaring door middel van merktransparantie, meer aandacht voor glutenvrije producten, regionale producten en eerlijke producten met duidelijke etiketteringen. Tevens moeten ze rekening houden met e-commerce om hun omzet te verhogen.

Bedrijfsresultaat gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.87% procentpunt naar 11.38%. Hierbij wordt in de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen gemiddeld een bruto marge van 38.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.0% naar 11.4%.

Kosten naar soort gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.3% 99.3% 99.4% 99.5%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.7% 0.7% 0.6% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 63.1% 61.9% 61.5% 61.7%
Bruto marge 36.9% 38.1% 38.5% 38.3%
  - Bruto Loon   9.5%   9.5%   9.9%   9.9%
  - Sociale lasten   3.0%   3.2%   3.3%   3.4%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.8%   0.8%
  - Overig   0.6%   0.7%   0.8%   0.9%
Personeelkosten Totaal 12.6% 12.7% 13.2% 13.3%
Verkoopkosten 2.0% 2.1% 2.2% 2.0%
Huisvestingskosten 4.0% 4.4% 4.2% 4.3%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.7% 0.8% 0.7%
Kosten energieverbruik 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%
Kosten vervoermiddelen 0.8% 0.7% 0.8% 0.7%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.8% 1.7% 1.8% 1.6%
Kosten van overige diensten 0.7% 1.0% 0.9% 0.9%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.6% 2.0% 2.0% 1.8%
Bedrijfsresultaat 11.0% 11.4% 11.0% 11.4%

Trend bedrijfsresultaat gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Trend aantal bedrijven gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 155 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 10.585.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 108.7. Dat betekent dat de omzet in 2021 8.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 1.7% hoger.

Trend omzet gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen (indexcijfers)