Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.380 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.30% OMZETGROEI
DECEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.50% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
KW1 2024

Branchecijfers gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen (SBI code: 47.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

De branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.8%), Personeel (13.5%) en Huisvestingskosten (4.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen.
start vergelijking

Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen Trends

De afgelopen jaren heeft er een fundamentele verandering plaatsgevonden in de manier waarop consumenten voedings- en genotmiddelen kopen. Uit onderzoeken is gebleken dat consumenten steeds vaker online kopen, maar ook willen dat er een evenwicht is tussen fysieke winkels en online winkelen. Het vraagt van gespecialiseerde winkels in de branche voor het aanbieden van een betere ervaring door middel van merktransparantie, meer aandacht voor glutenvrije producten, regionale producten en eerlijke producten met duidelijke etiketteringen. Tevens moeten ze rekening houden met e-commerce om hun omzet te verhogen.

Bedrijfsresultaat gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.00% procentpunt naar 11.50%. Hierbij wordt in de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen gemiddeld een bruto marge van 38.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 11.8% naar 11.5%.

Kosten per categorie branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.4% 99.5% 99.3% 99.3%
Overige opbrengsten 0.6% 0.5% 0.7% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 61.5% 61.7% 61.5% 61.8%
Bruto marge 38.5% 38.3% 38.5% 38.2%
  - Bruto Loon   9.9%   9.9%   10.1%   10.0%
  - Sociale lasten   1.8%   1.8%   1.8%   1.8%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.8%   0.7%   0.7%
  - Overig   0.8%   0.9%   0.9%   1.0%
Personeelkosten Totaal 13.2% 13.3% 13.6% 13.5%
Verkoopkosten 2.2% 2.0% 1.8% 1.8%
Huisvestingskosten 4.2% 4.3% 4.0% 4.0%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.7% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 1.2% 1.2% 1.1% 1.1%
Vervoermiddelen 0.8% 0.7% 0.7% 0.6%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.8% 1.6% 1.8% 1.7%
Overige diensten 0.9% 0.9% 0.7% 0.7%
Overige bedrijfskosten 2.0% 1.8% 2.0% 2.1%
Bedrijfsresultaat 11.0% 11.4% 11.8% 11.5%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Trend aantal bedrijven gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 80 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 10.380.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 114.6. Dat betekent dat de omzet in 2023 14.6% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3.3% hoger.

Trend omzet gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelenDownloads voor ledenBranches onder gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelenWinkels in aardappelen, groenten en fruitWinkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelteWinkels in vlees en vleeswarenWinkels in wild en gevogelteWinkels in visWinkels in brood, banket, chocolade en suikerwerkWinkels in brood en banketWinkels in chocolade en suikerwerkWinkels in drankenWinkels in tabaksproductenGespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelenWinkels in kaasWinkels in natuurvoeding en reformartikelenWinkels in buitenlandse voedingsmiddelenGespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)Meer groot- en detailhandel; reparatie van auto’s10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandSturen met kengetallen detailhandelBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor Ondernemers10 trends detailhandelAndere branches detailhandel (niet in auto's)Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortimentGespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelenBenzinestationsWinkels in consumentenelektronicaWinkels in overige huishoudelijke artikelenWinkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelenWinkels in overige artikelenMarkthandelDetailhandel niet via winkel of markt