Brancheinformatie en cijfers winning van aardolie

20 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven winning van aardolie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winning van aardolie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 20.