Brancheinformatie en cijfers zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

165 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 165.