Inkomen ZZP-er's vergelijking

Inkomen ZZP-er en andere ondernemers vergeleken met inkomen werknemers.

Vergelijking ZZP inkomen met inkomsten uit dienstverband

Het CBS heeft dit kwartaal cijfers gepubliceerd over het aantal werknemers, ZZP-er en ondernemers met personeel waaraan voor het eerst inkomensgegevens zijn toegevoegd. Dit geeft een goed beeld van de inkomens per groep.

De belangrijkste conclusies inkomen:

  • Zelfstandigen met personeel in dienst hebben gemiddeldhet hoogste persoonlijk inkomen en werknemers met eenflexibel dienstverband verdienen het minst.
  • Het gemiddelde inkomen van zelfstandigen zonder personeel is iets lager dan dat van werknemers met een vast dienstverband. In de zakelijke dienstverlening verdienen ZZP-er's wel meer dan werknemers in vaste dienst.
  • Tussen 2005 en 2008 (het CBS loopt altijd iets achter) zijn de zelfstandigen meer gaan verdienen, waardoor het inkomensverschil tussen ZZP-er's en werknemers in vaste dienst kleiner is geworden.
  • Ruim 40 procent van de 678 duizend zelfstandigen zonder personeel is tussen 2004 en 2008begonnen als zelfstandige. Dit verklaart de aandacht van de politiek voor de positie van de ZZP-er's.
  • Afhankelijk van het inkomen betalen gewonewerknemers tot 35 procent van hun brutoinkomenaan inkomensverzekeringen. Vergelijkbare zelfstandigen besteden ongeveer 11 procent aan dergelijke (particuliere)verzekeringen. De SER geeft daarom het advies dat zelfstandigen zonder personeel zich bewuster moeten worden van de risico's op inkomensdaling door ziekte, terugval vraag, etc.
  • 80 procent van de zelfstandigenzonder personeel winstaangifte doet en daarom in beginsel in aanmerking kan komen voor zelfstandigenaftrek

De ZZP-er heeft zich blijvend in Nederland gevestigd en wordt een steeds belangrijkere groep. Niet verwonderlijk dat ZZP-er's enigszins zoeken naar een vorm van belangenbehartiging in het economisch stelsel. In de Angelsaksische landen zien we meer lobby groepen dan nu nog in Nederland het geval is.

De ZZP-er is echter bovenal ondernemer en zou zich niet te veel moeten vergelijken met werknemers in vaste dienst. Het afdekken van risico's waaronder een terugval in omzet, behoort tot het ondernemerschap. Er zijn vele mogelijkheden om dat te doen. Enkele veel gebruikte zijn het opbouwen van reserves in 'vette' jaren, diversificatie, samenwerking en natuurlijk ook het afsluiten van inkomensverzekeringen.

trend ZZP, ondernemers, werknemers

Ontwikkeling van de positie van ZZP-er's

De ZZP-er heeft zich blijvend in Nederland gevestigd en wordt een steeds belangrijkere groep. Niet verwonderlijk dat ZZP-er's enigszins zoeken naar een vorm van belangenbehartiging in het economisch stelsel. In de Angelsaksische landen zien we meer lobby groepen dan nu nog in Nederland het geval is.De ZZP-er is natuurlijk bovenal ondernemer en zou beter vergelijken met ondernemers die wel personeel in dienst hebben. Het afdekken van risico's waaronder een terugval in omzet, behoort tot het ondernemerschap. Er zijn vele mogelijkheden om dat te doen. Enkele veel gebruikte zijn het opbouwen van reserves in 'vette' jaren, diversificatie, samenwerking en natuurlijk ook het afsluiten van inkomensverzekeringen.

Enkele praktische vormen van risicobeperking

  • Een arbeidsongeschiktheidverzekering is natuurlijk raadzaam om te beschermen tegen inkomensderving ten tijde van ziekte. De premies worden door veel ZZP-er's als hoog ervaren maar zijn natuurlijk wel weer fiscaal aftrekbaar. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ZZP-er's een rooskleurige kijk hebben op de risico's van ondernemen. Dit leidt tot onderverzekering en onnodig leed.
  • ZZP-er's dienen zich bewust te zijn van het nut van diversificatie. Velen neigen naar de levering van een of twee producten (veelal diensten) bij één soort klant. Denken vanuit de core competence is op zich goed, maar de competenties kunnen op verschillende manieren worden aangewend. Daarnaast kunnen meerder klantsoorten worden bediend. Op deze wijze is men minder vatbaar voor marktbewegingen.
  • ZZP-er's blijken ook steeds vaker hun krachten te bundelen. Dat doen ze door samenwerkingsverbanden en soms door 'mini fusies'. Dit hoeft natuurlijk niet per se te gebeuren door discipline verwante partijen. Uiteraard kunnen boekhoudkantoren prima samenwerken, maar de samenwerking tussen een boekhouder en websiteontwikkelaar is ook prima mogelijk. Of bijvoorbeeld de samenwerking tussen een zonnecentrum en een kapsalon...

Conclusies

ZZP-er's zijn goed op weg om zich blijvend en sterker te vestigen in Nederland. De inkomensverschillen tussen ZZP-er's onderling zijn groot. Gemiddeld gezien verdienen ZZP-er's iets minder dan werknemers in vaste dienst. Er zijn echter ZZP-er's die aanzienlijk meer verdienen dan het modaal inkomen. Vooral in de zakelijk dienstverlening is dit het geval.Qua risicobeperking heeft de ZZP-er nog wel een ontwikkelingsslag te maken. Er zijn veel mogelijkheden maar deze worden over het algemeen onvoldoende benut. Dit heeft ook te maken met het feit dat veel ZZP-er's zich nog te veel 'werknemer' voelen.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang