Opbouw Ondernemingsplan (voorbeeld structuur ondernemingsplan)

Het is verleidelijk om bij het schrijven van een ondernemingsplan op zoek te gaan naar een voorbeeld en dat vervolgens aan te passen. Enerzijds kan het nuttig zijn om de logische structuur van een ondernemingsplan te begrijpen, maar anderzijds kan het de eigen creativiteit en inzichten ondermijnen. Ons advies is om eerst het stappenplan voor starters en daarna de logische opbouw van een ondernemingsplan door te lezen.

 style=

Nut van voorbeelden ondernemingsplannen

Een voorbeeld ondernemingsplan kan gebruikt worden ter inspiratie. Op internet zijn veel templates en voorbeelden van ondernemingsplannen te downloaden. Om de zoektocht te vergemakkelijken hebben we hieronder een selectie van bronnen voor u gemaakt. Pas altijd op om niet een ondernemingsplan te schrijven dat feitelijk een kopie is van een bestaande template.

Download gratis voorbeelden ondernemingsplannen


Bepaal de winst in uw branche?

Geinteresseerd in de gemiddelde winst in uw bedrijfstak? Dan kunt u eenvoudig gebruik maken van onze Excel database (Excel tabel en Analyse sheet). Hierin staat vermeld wat de gemiddelde exploitatie in was van vrijwel alle bedrijfstakken in Nederland. Voor EUR 9,95 direct te downloaden. Er zit ook een tabel in om uw eigen exploitatie (plan) te vergelijken met de gemiddelde exploitatie.

Strategie

Kortom schrijf uw eigen plan op basis van de bewezen structuur, maar gebruik vooral uw eigen inzicht en creativiteit. Een strategie heeft weinig waarde als deze niet goed doordacht en afgestemd is op uw eigen plannen. De strategie zou aan de basis van uw plan moeten liggen. Met een goede strategie volgen de andere onderdelen van het ondernemingsplan een stuk eenvoudiger.