Subsidies en regelingen

Maak slim gebruik van subsidies en regelingen van verschillende instanties voor een vliegende start.

Financiële ondersteuning via subsidie

De financiering van een onderneming vereist naast eigen middelen vaak nog extern kapitaal in de vorm van leningen en/of durfkapitaal. Bij exploitatie dient de omzet voldoende te zijn om de operationele en financieringskosten te dekken en winst te genereren. In de aanvangsfase is dit vaak moeilijk te realiseren. Het is mogelijk om aanloop tekorten mee te financieren maar idealiter wordt dat natuurlijk vermeden.

Er zijn niet zelden subsidiemogelijkheden die uitkomst kunnen bieden. Niet alleen voor starters maar ook voor bestaande ondernemingen. Er worden door verschillende overheden subsidies verstrekt en daarom is het soms lastig om een totaal overzicht te vinden.

Financiering met steun van de overheid

De Nederlandse overheid heeft twee belangrijke regelingen ter ondersteuning bij financiering van ondernemingen die bij de banken niet terecht kunnen, maar wel een haalbaar ondernemingsplan hebben. Het betreft de Bbz (besluit bijstandverlening zelfstandigen) en microfinanciering.

De maximale Bbz financiering is afhankelijk van uw situatie. Microfinanciering betreft leningen tot maximaal 35.000 EUR. Er bestaan twee soorten microfinanciering: borgstelling en lening door Qredits. Ook wordt ondernemen vanuit een uitkering gestimuleerd. Onderstaande brochures geven u meer informatie en kunt hier direct downloaden:

Naast bovenstaande regelingen kan nog gebruik worden gemaakt van onderstaande mogelijkheden:

  • Besluit borgstelling MKB kredieten (BBMKB; overheid staat borg)
  • Durfkapitaal (fiscale voordelen geldverstrekkers) en zijn er nog subsidies.

Via het snelmenu kunt u het complete subsidie en regelingen overzicht raadplegen.

Fiscale regelingen verlagen belastingdruk

Naast subsidiemogelijkheden voor starters zijn er ook fiscale regelingen die de belastingdruk voor ondernemers verlagen. Voorbeelden zijn de ondernemersaftrek en winstvrijstelling. Starters kunnen gebruik maken van de zogenaamde statersaftrek. Op de site van de belastingdienst kunt u informatie vinden over de voorwaarden en hoogte van de afrekposten.

Extra voordelen van subsidies

Het is verstandig de subsidies en regelingen zoveel mogelijk op te nemen in het financieel hoofdstuk van het ondernemingsplan. Hierdoor krijgt u een vollediger beeld en het geeft externe financiers meer vertrouwen. De verhoogt de kans op acceptatie en kan de risico's en dus rentelast verlagen. Dit is een extra voordeel van subsidies.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang