Wajong werkt voor ondernemers

Ondernemen met een Wajong uitkering: een korte uiteenzetting van de mogelijkheden

Een onderneming starten met een Wajong uitkering

U heeft een WAJONG uitkering en wilt net als iedereen interessant en uitdagend werk. Heeft u nog niet de baan gevonden die u voldoende uitdaging en plezier biedt? Wellicht heeft u dan wel eens overwogen om uw eigen bedrijf te starten. In dat geval is het goed te weten dat er een aantal regelingen bestaan die het starten met een Wajong uitkering beter mogelijk maken.

Onderzoeksperiode met Wajong uitkering

Indien u wilt gaan ondernemen met een Wajong uitkering is het van belang dat goed door te spreken met uw werkcoach. De regelingen komen er in het kort op neer dat u een periode vrijstelling kunt krijgen van de sollicitatieplicht. Op deze manier heeft u tijd om de haalbaarheid van uw plannen te onderzoeken. Na de aanloopfase of onderzoeksperiode wordt gekeken of de plannen levensvatbaar zijn. Zo ja, dan krijgt u in de meeste gevallen toestemming om verder te gaan onder speciale voorwaarden. Zo nee, dan heeft u weer recht op de Wajong uitkering.

U gaat door met ondernemen

Er zijn verschillende voorzieningen in de vervolgperiode. Zo is het mogelijk om aanpassingen aan de werkplek te laten doen. Dit kan zelfs tot drie jaar na het starten, vermits u deze aanpassingen bij het starten van de onderneming ook nodig had. Overigens hebben bestaande ondernemers die gedurende het ondernemerschap gehandicapt of ziek raken hier geen recht op.

Hieronder staan zaken waar het UWV onder meer mee helpt:

  • doventolken, voorleeshulpen en andere communicatieve ondersteuning
  • speciale vervoersvoorzieningen
  • aanpassingen aan de werkruimte/bedrijfsruimte voor zover die niet tot standaard activa behoren
  • krediet om te starten (ook tijdens te voorbereiding zijn er mogelijkheden tot beperkt krediet)
  • begeleiding tijdens onderzoeksperiode (onder meer fiscaal maar ook op andere terreinen)

 

Gevolgen WAJONG uitkering bij ondernemen

Omdat u als ondernemer wordt geacht in staat te zijn zelf inkomen te genereren veranderen de voorwaarden van de Wajong uitkering. De uitkering wordt verrekend met de winst die u maakt. Dit gebeurt meestal in een vroeg stadium zodat u achteraf geen grote bedragen terug hoeft te betalen. Ook kunt u achteraf nog inkomenssuppletie (aanvulling) krijgen. Uiteraard gelden voor deze zaken allerlei voorwaarden. Uw werkcoach kan voor uw situatie meer uitleg en informatie verstrekken.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang