Branchecijfers Meelindustrie (geen zetmeel)

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van meelindustrie (geen zetmeel).

Branchecijfers exploitatie meelindustrie (geen zetmeel)

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor meelindustrie (geen zetmeel). U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector meelindustrie (geen zetmeel) worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Meelindustrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector meelindustrie (geen zetmeel)


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Gemiddeld bedrijfsresultaat meelindustrie (geen zetmeel): ,59%

Als eerste valt op dat in de sector meelindustrie (geen zetmeel) een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van ,59 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld ,59 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 99,41% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 73,65%. U kunt de sector meelindustrie (geen zetmeel) vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie meelindustrie (geen zetmeel).

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector meelindustrie (geen zetmeel). In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Meelindustrie (geen zetmeel)

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Meelindustrie (geen zetmeel)
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
73,65 %
Bruto marge
26,35 %
Personeelskosten
11,13 %
Afschrijvingen
2,93 %
Overig ingekochte diensten
2,49 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,02 %
Huisvestingskosten
1,17 %
Energiekosten
2,49 %
Kosten Communicatie
0,15 %
Overige Kosten
2,20 %
Verkoopkosten
1,61 %
Vervoerskosten
0,59 %
Bedrijfsresultaat
0,59 %