Brancheinformatie en cijfers accountancy, belastingadvisering en administratie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

36.485 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
20.11% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Accountancy, belastingadvisering en administratie
KW02 - 2023

Branchecijfers accountancy, belastingadvisering en administratie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche accountancy, belastingadvisering en administratie (SBI code: 69.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten accountancy, belastingadvisering en administratie

De branche accountancy, belastingadvisering en administratie valt onder de sector rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie . In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche accountancy, belastingadvisering en administratie zijn respectievelijk: Personeel (47.6%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (8.3%) en Kosten omzet (8.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor accountancy, belastingadvisering en administratie.
start vergelijking

Accountancy, belastingadvisering en administratie Trends

De sector accountancy, belastingadvisering en administratie groeit snel en is sterk afhankelijk van digitale ontwikkelingen. Ondernemers in deze sector moeten zich aanpassen aan toenemende veranderingen in technologie en risicobeheer. Accountants moeten erop toezien dat hun systemen veilig, betrouwbaar en betrouwbaar zijn, om klantgegevens veilig te stellen. Er breiden ook steeds meer automatisering en kunstmatige intelligentie in de sector uit. Onnodige processen zoals handmatige verwerking van gegevens worden vervangen door slimme systemen om meer efficiëntie in processen te verkrijgen. Daarnaast is het belangrijk dat ondernemers ervoor zorgen dat hun diensten gedigitaliseerd worden en overstappen op online en papierloze verwerkingssystemen. Dit is nodig om klanten te kunnen bedienen met modernere oplossingen en zo vijf stappen voor te blijven op concurrenten.

Bedrijfsresultaat accountancy, belastingadvisering en administratie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche accountancy, belastingadvisering en administratie tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.94% procentpunt naar 20.11%. Hierbij wordt in de branche accountancy, belastingadvisering en administratie gemiddeld een bruto marge van 91.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 19.9% naar 20.1%.

Kosten per categorie branche accountancy, belastingadvisering en administratie
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.1% 98.9% 99.0% 99.3%
Overige opbrengsten 0.9% 1.1% 1.0% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 7.5% 7.6% 7.1% 8.1%
Bruto marge 92.5% 92.4% 92.9% 91.9%
  - Bruto Loon   35.0%   33.6%   34.3%   34.0%
  - Sociale lasten   4.6%   4.5%   4.7%   4.7%
  - Pensioenpremies   3.0%   2.7%   2.6%   2.6%
  - Overig   5.6%   5.6%   6.4%   6.3%
Personeelkosten Totaal 48.2% 46.5% 48.0% 47.6%
Verkoopkosten 1.5% 1.5% 1.5% 1.3%
Huisvestingskosten 4.8% 4.7% 4.7% 4.3%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.6% 0.5% 0.6%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 3.1% 3.0% 3.0% 3.4%
Communicatiekosten 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%
Afschrijvingen 3.2% 2.8% 2.7% 2.6%
Overige diensten 2.7% 2.7% 2.8% 2.4%
Overige bedrijfskosten 8.2% 8.2% 8.4% 8.3%
Bedrijfsresultaat 18.5% 21.1% 19.9% 20.1%

Ondersteun uw zakelijk inzicht accountancy, belastingadvisering en administratie

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief accountancy, belastingadvisering en administratie
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat accountancy, belastingadvisering en administratie

Trend aantal bedrijven accountancy, belastingadvisering en administratie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven accountancy, belastingadvisering en administratie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 13.680 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 36.485.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche accountancy, belastingadvisering en administratie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 143. Dat betekent dat de omzet in 2022 43% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8% hoger.

Trend omzet accountancy, belastingadvisering en administratie (indexcijfers)