Brancheinformatie en cijfers accountancy, belastingadvisering en administratie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

36.660 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.80% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
21.02% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Accountancy, belastingadvisering en administratie
KW1 2024

Branchecijfers accountancy, belastingadvisering en administratie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche accountancy, belastingadvisering en administratie (SBI code: 69.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten accountancy, belastingadvisering en administratie

De branche accountancy, belastingadvisering en administratie valt onder de sector rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie . In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche accountancy, belastingadvisering en administratie in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (47.8%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (8.9%) en Kosten omzet (7.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor accountancy, belastingadvisering en administratie.
start vergelijking

Accountancy, belastingadvisering en administratie Trends

De sector accountancy, belastingadvisering en administratie groeit snel en is sterk afhankelijk van digitale ontwikkelingen. Ondernemers in deze sector moeten zich aanpassen aan toenemende veranderingen in technologie en risicobeheer. Accountants moeten erop toezien dat hun systemen veilig, betrouwbaar en betrouwbaar zijn, om klantgegevens veilig te stellen. Er breiden ook steeds meer automatisering en kunstmatige intelligentie in de sector uit. Onnodige processen zoals handmatige verwerking van gegevens worden vervangen door slimme systemen om meer efficiëntie in processen te verkrijgen. Daarnaast is het belangrijk dat ondernemers ervoor zorgen dat hun diensten gedigitaliseerd worden en overstappen op online en papierloze verwerkingssystemen. Dit is nodig om klanten te kunnen bedienen met modernere oplossingen en zo vijf stappen voor te blijven op concurrenten.

Bedrijfsresultaat accountancy, belastingadvisering en administratie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche accountancy, belastingadvisering en administratie tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.85% procentpunt naar 21.02%. Hierbij wordt in de branche accountancy, belastingadvisering en administratie gemiddeld een bruto marge van 92.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 22.2% naar 21.0%.

Kosten per categorie branche accountancy, belastingadvisering en administratie
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.0% 99.3% 99.2% 99.2%
Overige opbrengsten 1.0% 0.7% 0.8% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 7.1% 8.1% 7.7% 7.5%
Bruto marge 92.9% 91.9% 92.3% 92.5%
  - Bruto Loon   34.3%   34.0%   33.7%   33.3%
  - Sociale lasten   4.7%   4.7%   5.0%   5.2%
  - Pensioenpremies   2.6%   2.6%   2.3%   2.4%
  - Overig   6.4%   6.3%   6.5%   6.9%
Personeelkosten Totaal 48.0% 47.6% 47.5% 47.8%
Verkoopkosten 1.5% 1.3% 1.1% 1.2%
Huisvestingskosten 4.7% 4.3% 3.7% 3.6%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.6% 0.6% 0.5%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 3.0% 3.4% 3.3% 3.3%
Communicatiekosten 0.9% 0.9% 0.7% 0.7%
Afschrijvingen 2.7% 2.6% 2.4% 2.4%
Overige diensten 2.8% 2.4% 2.7% 2.8%
Overige bedrijfskosten 8.4% 8.3% 7.7% 8.9%
Bedrijfsresultaat 19.9% 20.1% 22.2% 21.0%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers accountancy, belastingadvisering en administratie?

Versterk uw inzicht in de branche accountancy, belastingadvisering en administratie en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder accountancy, belastingadvisering en administratie
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat accountancy, belastingadvisering en administratie

Trend aantal bedrijven accountancy, belastingadvisering en administratie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven accountancy, belastingadvisering en administratie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 13.680 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 36.660.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche accountancy, belastingadvisering en administratie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 153.1. Dat betekent dat de omzet in 2023 53.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7% hoger.

Trend omzet accountancy, belastingadvisering en administratie (indexcijfers)