Brancheinformatie en cijfers rechtskundige dienstverlening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

20.895 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
3.30% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
17.83% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers rechtskundige dienstverlening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche rechtskundige dienstverlening (SBI code: 69.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers rechtskundige dienstverlening en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie rechtskundige dienstverlening
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten rechtskundige dienstverlening

De branche rechtskundige dienstverlening valt onder de sector rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie . In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche rechtskundige dienstverlening zijn respectievelijk: Personeel (42.4%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (16.7%) en Kosten omzet (6.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor rechtskundige dienstverlening.
start vergelijking

Rechtskundige dienstverlening Trends

De bedrijfstak van rechtskundige dienstverlening ontwikkelt zich voortdurend. Er worden steeds nieuwe wetten op alle gebieden geschreven die een impact hebben op de relaties tussen bedrijven, burgers en de overheid. Daarnaast is er een versnelling in de technologie en digitalisering van juridische diensten waardoor ondernemers hier mogelijk meer van kunnen profiteren. Regelmatig worden ook nieuwe regelgevingen opgesteld om mensen en bedrijven te beschermen tegen ondeugdelijke waarschuwingsbrieven, contracten en bedrijven die geen goed financiële advisering krijgen. Dit maakt het voor ondernemers belangrijk om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de rechtskundige dienstverlening en de effecten op henzelf.

Bedrijfsresultaat rechtskundige dienstverlening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche rechtskundige dienstverlening tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.11% procentpunt naar 17.83%. Hierbij wordt in de branche rechtskundige dienstverlening gemiddeld een bruto marge van 93.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 18.6% naar 17.8%.

Kosten naar soort rechtskundige dienstverlening
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 97.9% 98.0% 98.6% 98.7%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.1% 2.0% 1.4% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 6.2% 6.5% 6.5% 6.7%
Bruto marge 93.8% 93.5% 93.5% 93.3%
  - Bruto Loon   32.5%   31.4%   32.1%   32.4%
  - Sociale lasten   10.1%   10.1%   10.1%   10.0%
  - Pensioenpremies   2.0%   1.8%   1.8%   1.8%
  - Overig   3.9%   4.2%   4.1%   3.9%
Personeelkosten Totaal 42.7% 41.5% 42.2% 42.4%
Verkoopkosten 1.9% 1.8% 1.8% 1.7%
Huisvestingskosten 7.1% 6.4% 6.2% 6.2%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.0% 1.0% 0.9% 0.9%
Kosten energieverbruik 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Kosten vervoermiddelen 1.3% 1.1% 1.0% 1.0%
Communicatiekosten 1.4% 1.2% 1.2% 1.2%
Afschrijvingen 2.5% 1.8% 1.8% 1.8%
Kosten van overige diensten 2.9% 3.0% 3.1% 3.1%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 14.1% 15.0% 16.1% 16.7%
Bedrijfsresultaat 18.4% 20.2% 18.6% 17.8%

Trend bedrijfsresultaat rechtskundige dienstverlening

Trend aantal bedrijven rechtskundige dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven rechtskundige dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 11.795 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 20.895.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche rechtskundige dienstverlening aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 129.8. Dat betekent dat de omzet in 2021 29.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.1% hoger.

Trend omzet rechtskundige dienstverlening (indexcijfers)