Kengetallen branche rechtskundige dienstverlening

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 18.37% in 2014 naar 20.22% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: rechtskundige dienstverlening (sbi code: 691).

Trend omzet rechtskundige dienstverlening

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche rechtskundige dienstverlening aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 120.1 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 20.1% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 1.95% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten rechtskundige dienstverlening

De branche rechtskundige dienstverlening valt onder de sector rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst rechtskundige dienstverlening

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche rechtskundige dienstverlening. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 18.37% in 2014 naar 20.22% in 2015.Laatst beschikbare cijfers rechtskundige dienstverlening

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast rechtskundige dienstverlening bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor rechtskundige dienstverlening wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (41.5%) gevolgd door 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (15.0%) en daarna 'Kosten omzet' (6.5%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 20.22% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 93.45%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 6.55%
Bruto Marge 93.45%
Personeel 41.49%
Verkoopkosten 1.79%
Huisvestingskosten 6.40%
Kosten apparatuur en inventaris 0.96%
Kosten energieverbruik 0.52%
Kosten vervoermiddelen 1.07%
Communicatiekosten 1.21%
Afschrijvingen 1.78%
Kosten van overige diensten 2.97%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 15.03%
Bedrijfsresultaat 20.22%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche rechtskundige dienstverlening

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche rechtskundige dienstverlening. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers rechtskundige dienstverlening
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.