Brancheinformatie en cijfers rechtskundige dienstverlening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

22.270 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
17.83% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Rechtskundige dienstverlening
KW02 - 2023

Branchecijfers rechtskundige dienstverlening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche rechtskundige dienstverlening (SBI code: 69.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten rechtskundige dienstverlening

De branche rechtskundige dienstverlening valt onder de sector rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie . In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche rechtskundige dienstverlening in 2021 zijn respectievelijk: Personeel (42.4%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (16.7%) en Kosten omzet (6.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor rechtskundige dienstverlening.
start vergelijking

Rechtskundige dienstverlening Trends

De bedrijfstak van rechtskundige dienstverlening ontwikkelt zich voortdurend. Er worden steeds nieuwe wetten op alle gebieden geschreven die een impact hebben op de relaties tussen bedrijven, burgers en de overheid. Daarnaast is er een versnelling in de technologie en digitalisering van juridische diensten waardoor ondernemers hier mogelijk meer van kunnen profiteren. Regelmatig worden ook nieuwe regelgevingen opgesteld om mensen en bedrijven te beschermen tegen ondeugdelijke waarschuwingsbrieven, contracten en bedrijven die geen goed financiële advisering krijgen. Dit maakt het voor ondernemers belangrijk om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de rechtskundige dienstverlening en de effecten op henzelf.

Bedrijfsresultaat rechtskundige dienstverlening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche rechtskundige dienstverlening tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.11% procentpunt naar 17.83%. Hierbij wordt in de branche rechtskundige dienstverlening gemiddeld een bruto marge van 93.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 18.6% naar 17.8%.

Kosten per categorie branche rechtskundige dienstverlening
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 97.9% 98.0% 98.6% 98.7%
Overige opbrengsten 2.1% 2.0% 1.4% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 6.2% 6.5% 6.5% 6.7%
Bruto marge 93.8% 93.5% 93.5% 93.3%
  - Bruto Loon   32.5%   31.4%   32.1%   32.4%
  - Sociale lasten   4.3%   4.1%   4.2%   4.2%
  - Pensioenpremies   2.0%   1.8%   1.8%   1.8%
  - Overig   3.9%   4.2%   4.1%   3.9%
Personeelkosten Totaal 42.7% 41.5% 42.2% 42.4%
Verkoopkosten 1.9% 1.8% 1.8% 1.7%
Huisvestingskosten 7.1% 6.4% 6.2% 6.2%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 1.0% 0.9% 0.9%
Energieverbruik 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 1.3% 1.1% 1.0% 1.0%
Communicatiekosten 1.4% 1.2% 1.2% 1.2%
Afschrijvingen 2.5% 1.8% 1.8% 1.8%
Overige diensten 2.9% 3.0% 3.1% 3.1%
Overige bedrijfskosten 14.1% 15.0% 16.1% 16.7%
Bedrijfsresultaat 18.4% 20.2% 18.6% 17.8%

Laatste cijfers rechtskundige dienstverlening en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief rechtskundige dienstverlening
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat rechtskundige dienstverlening

Trend aantal bedrijven rechtskundige dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven rechtskundige dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 13.170 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 22.270.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche rechtskundige dienstverlening aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 133. Dat betekent dat de omzet in 2022 33% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2% hoger.

Trend omzet rechtskundige dienstverlening (indexcijfers)