Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers rechtskundige dienstverlening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

22.480 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.30% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
20.40% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Rechtskundige dienstverlening
KW1 2024

Branchecijfers rechtskundige dienstverlening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche rechtskundige dienstverlening (SBI code: 69.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten rechtskundige dienstverlening

De branche rechtskundige dienstverlening valt onder de sector rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie . In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche rechtskundige dienstverlening in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (39.9%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (16.5%) en Kosten omzet (7.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor rechtskundige dienstverlening.
start vergelijking

Rechtskundige dienstverlening Trends

De bedrijfstak van rechtskundige dienstverlening ontwikkelt zich voortdurend. Er worden steeds nieuwe wetten op alle gebieden geschreven die een impact hebben op de relaties tussen bedrijven, burgers en de overheid. Daarnaast is er een versnelling in de technologie en digitalisering van juridische diensten waardoor ondernemers hier mogelijk meer van kunnen profiteren. Regelmatig worden ook nieuwe regelgevingen opgesteld om mensen en bedrijven te beschermen tegen ondeugdelijke waarschuwingsbrieven, contracten en bedrijven die geen goed financiële advisering krijgen. Dit maakt het voor ondernemers belangrijk om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de rechtskundige dienstverlening en de effecten op henzelf.

Bedrijfsresultaat rechtskundige dienstverlening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche rechtskundige dienstverlening tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.45% procentpunt naar 20.40%. Hierbij wordt in de branche rechtskundige dienstverlening gemiddeld een bruto marge van 92.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 22.5% naar 20.4%.

Kosten per categorie branche rechtskundige dienstverlening
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.6% 98.7% 99.1% 99.2%
Overige opbrengsten 1.4% 1.3% 0.9% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 6.5% 6.7% 7.7% 7.6%
Bruto marge 93.5% 93.3% 92.3% 92.4%
  - Bruto Loon   32.1%   32.4%   29.8%   29.5%
  - Sociale lasten   4.2%   4.2%   4.2%   4.3%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.8%   1.5%   1.6%
  - Overig   4.1%   3.9%   4.3%   4.5%
Personeelkosten Totaal 42.2% 42.4% 39.8% 39.9%
Verkoopkosten 1.8% 1.7% 1.7% 1.7%
Huisvestingskosten 6.2% 6.2% 5.9% 5.8%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 0.9% 0.8% 0.9%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.4% 0.5%
Vervoermiddelen 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Communicatiekosten 1.2% 1.2% 1.0% 1.0%
Afschrijvingen 1.8% 1.8% 1.6% 1.7%
Overige diensten 3.1% 3.1% 2.9% 3.2%
Overige bedrijfskosten 16.1% 16.7% 14.7% 16.5%
Bedrijfsresultaat 18.6% 17.8% 22.5% 20.4%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers rechtskundige dienstverlening, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder rechtskundige dienstverlening
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat rechtskundige dienstverlening

Trend aantal bedrijven rechtskundige dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven rechtskundige dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 13.170 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 22.480.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche rechtskundige dienstverlening aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 141. Dat betekent dat de omzet in 2023 41% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6% hoger.

Trend omzet rechtskundige dienstverlening (indexcijfers)