Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

104.460 BEDRIJVEN
KW2 2024
0.30% OMZETGROEI
NOVEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.88% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
KW1 2024

Branchecijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (SBI code: 41.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

De branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw valt onder de sector algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (68.9%), Personeel (14.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.
start vergelijking

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Trends

De bedrijfstak algemene burgerlijke en utiliteitsbouw heeft de afgelopen jaren veel innovatieve ontwikkelingen doorgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de vermindering van energieverbruik, het gebruik van duurzame materialen en natuurlijke energiebronnen. Er wordt veel geïnvesteerd in technologische vooruitgang, zoals daar zijn het gebruik van robots om bouwprocessen te versnellen en de toepassing van slimme technologie, waaronder BIM, om de productiviteit te verhogen. De regelgevingssystemen op het gebied van bouw- en milieuwetgeving worden constant geëvalueerd op naleving en nieuwe projecten moeten aan toenemende eisen voldoen. Ondernemers moeten de nieuwste technologische en regelgevende ontwikkelingen blijven volgen om succesvol te blijven.

Bedrijfsresultaat algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.98% procentpunt naar 9.88%. Hierbij wordt in de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw gemiddeld een bruto marge van 31.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.0% naar 9.9%.

Kosten per categorie branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 103.1% 100.0% 96.7% 95.3%
Overige opbrengsten -3.1% -0.0% 3.3% 4.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 67.5% 69.1% 69.5% 68.9%
Bruto marge 32.5% 30.9% 30.5% 31.1%
  - Bruto Loon   11.4%   9.6%   9.6%   9.3%
  - Sociale lasten   2.0%   1.7%   1.7%   1.6%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.1%   1.1%   1.0%
  - Overig   2.1%   2.5%   2.6%   2.5%
Personeelkosten Totaal 16.9% 14.9% 14.9% 14.5%
Verkoopkosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Huisvestingskosten 1.0% 0.8% 0.8% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 1.5% 1.3% 1.2% 1.2%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 0.9% 0.8% 0.8% 0.9%
Overige diensten 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
Overige bedrijfskosten 1.8% 1.8% 1.7% 1.9%
Bedrijfsresultaat 8.0% 9.1% 9.0% 9.9%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Trend aantal bedrijven algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven algemene burgerlijke en utiliteitsbouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 62.125 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 104.460.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 182.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 82.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3.6% hoger.

Trend omzet algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (indexcijfers)