Brancheinformatie en cijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

102.470 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.09% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
KW02 - 2023

Branchecijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (SBI code: 41.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

De branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw valt onder de sector algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw zijn respectievelijk: Kosten omzet (69.1%), Personeel (14.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.
start vergelijking

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Trends

De bedrijfstak algemene burgerlijke en utiliteitsbouw heeft de afgelopen jaren veel innovatieve ontwikkelingen doorgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de vermindering van energieverbruik, het gebruik van duurzame materialen en natuurlijke energiebronnen. Er wordt veel geïnvesteerd in technologische vooruitgang, zoals daar zijn het gebruik van robots om bouwprocessen te versnellen en de toepassing van slimme technologie, waaronder BIM, om de productiviteit te verhogen. De regelgevingssystemen op het gebied van bouw- en milieuwetgeving worden constant geëvalueerd op naleving en nieuwe projecten moeten aan toenemende eisen voldoen. Ondernemers moeten de nieuwste technologische en regelgevende ontwikkelingen blijven volgen om succesvol te blijven.

Bedrijfsresultaat algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.19% procentpunt naar 9.09%. Hierbij wordt in de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw gemiddeld een bruto marge van 30.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.0% naar 9.1%.

Kosten per categorie branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.5% 100.0% 103.1% 100.0%
Overige opbrengsten 1.5% 0.0% -3.1% -0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 66.2% 66.9% 67.5% 69.1%
Bruto marge 33.8% 33.1% 32.5% 30.9%
  - Bruto Loon   12.2%   11.7%   11.4%   9.6%
  - Sociale lasten   2.4%   2.2%   2.0%   1.7%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.4%   1.4%   1.1%
  - Overig   2.0%   2.1%   2.1%   2.5%
Personeelkosten Totaal 18.0% 17.4% 16.9% 14.9%
Verkoopkosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Huisvestingskosten 1.1% 1.1% 1.0% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 1.7% 1.6% 1.5% 1.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 1.1% 1.0% 0.9% 0.8%
Overige diensten 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%
Overige bedrijfskosten 1.9% 1.8% 1.8% 1.8%
Bedrijfsresultaat 7.7% 7.9% 8.0% 9.1%

Ondersteun uw zakelijk inzicht algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Trend aantal bedrijven algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven algemene burgerlijke en utiliteitsbouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 62.120 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 102.470.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 175. Dat betekent dat de omzet in 2022 75% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9% hoger.

Trend omzet algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (indexcijfers)