Brancheinformatie en cijfers haar- en schoonheidsverzorging

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 33.02% in 2017 naar 33.53% in 2018

33.53% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers haar- en schoonheidsverzorging

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling voor de branche haar- en schoonheidsverzorging (SBI code: 96.02). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (SBI code: 96.0).

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers haar- en schoonheidsverzorging


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2018)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.45%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.55%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 16.82%
Bruto marge 83.18%
Personeelkosten 25.57%
Verkoopkosten 2.09%
Huisvestingskosten 7.96%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.34%
Kosten energieverbruik 1.58%
Kosten vervoermiddelen 1.26%
Communicatiekosten 1.14%
Afschrijvingen 2.76%
Kosten van overige diensten 1.62%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.37%
Bedrijfsresultaat 33.53%

Trend winst en kosten haar- en schoonheidsverzorging

De branche haar- en schoonheidsverzorging valt onder de sector wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat haar- en schoonheidsverzorging

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche haar- en schoonheidsverzorging tussen 2009 en 2018 is gestegen met 3.67% procentpunt naar 33.53%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche haar- en schoonheidsverzorging zijn respectievelijk: Personeel (25.6%), Kosten omzet (16.8%) en Huisvestingskosten (8.0%).

Trend bedrijfsresultaat haar- en schoonheidsverzorging

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor