Brancheinformatie en cijfers kapsalons en schoonheidssalons

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

72.190 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
11.60% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
33.02% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers kapsalons en schoonheidssalons

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche kapsalons en schoonheidssalons (SBI code: 96.02). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers kapsalons en schoonheidssalons en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie kapsalons en schoonheidssalons
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten kapsalons en schoonheidssalons

De branche kapsalons en schoonheidssalons valt onder de sector wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche kapsalons en schoonheidssalons zijn respectievelijk: Personeel (25.2%), Kosten omzet (17.4%) en Huisvestingskosten (8.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor kapsalons en schoonheidssalons.
start vergelijking

Kapsalons en schoonheidssalons Trends

Kapsalons en schoonheidssalons moeten zich aanpassen aan een aantal ontwikkelingen om op langere termijn succesvol te blijven. Dit omvat het op de hoogte blijven van de nieuwste trends en technieken die kappers en schoonheidsspecialisten kunnen gebruiken om hun services aan hun klanten te verbeteren. Ondernemers moeten ook ervoor zorgen dat ze de klantervaring optimaliseren door te investeren in technologie, waaronder slimme, contactloze betaalsystemen en cliëntvolgsysteem. Verder moeten ondernemers bouwen aan een sterk online aanwezigheid; met eenvoudige boekingssystemen en digitale marketingstrategieën, kan een kapsalon vaker bezoekers over de vloer krijgen.

Bedrijfsresultaat kapsalons en schoonheidssalons

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche kapsalons en schoonheidssalons tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.16% procentpunt naar 33.02%. Hierbij wordt in de branche kapsalons en schoonheidssalons gemiddeld een bruto marge van 82.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 31.1% naar 33.0%.

Kosten naar soort kapsalons en schoonheidssalons
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.3% 99.4% 99.5% 99.4%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.7% 0.6% 0.5% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 15.2% 15.2% 15.2% 17.4%
Bruto marge 84.8% 84.8% 84.8% 82.6%
  - Bruto Loon   21.6%   21.7%   21.7%   19.3%
  - Sociale lasten   6.7%   6.8%   6.9%   5.9%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.0%   1.0%   0.8%
  - Overig   1.3%   1.5%   1.5%   1.4%
Personeelkosten Totaal 28.3% 28.5% 28.7% 25.2%
Verkoopkosten 2.1% 2.3% 2.2% 2.2%
Huisvestingskosten 8.7% 8.3% 8.4% 8.0%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.3% 1.4% 1.4%
Kosten energieverbruik 2.0% 2.0% 1.9% 1.6%
Kosten vervoermiddelen 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
Communicatiekosten 1.3% 1.3% 1.3% 1.2%
Afschrijvingen 2.6% 2.7% 2.6% 2.8%
Kosten van overige diensten 1.8% 1.8% 1.8% 1.6%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.3% 4.3% 4.2% 4.3%
Bedrijfsresultaat 30.9% 30.9% 31.1% 33.0%

Trend bedrijfsresultaat kapsalons en schoonheidssalons

Trend aantal bedrijven kapsalons en schoonheidssalons

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven kapsalons en schoonheidssalons geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 35.635 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 72.190.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche kapsalons en schoonheidssalons aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 116.8. Dat betekent dat de omzet in 2021 16.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8.5% hoger.

Trend omzet kapsalons en schoonheidssalons (indexcijfers)