Brancheinformatie en cijfers kapsalons en schoonheidssalons

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

74.815 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
33.02% WINST (% OMZET)
2017
7.000 VACATURES SECTOR
Haar- en schoonheidsverzorging
KW02 - 2023

Branchecijfers kapsalons en schoonheidssalons

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche kapsalons en schoonheidssalons (SBI code: 96.02). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten kapsalons en schoonheidssalons

De branche kapsalons en schoonheidssalons valt onder de sector wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche kapsalons en schoonheidssalons in 2021 zijn respectievelijk: Personeel (25.2%), Kosten omzet (17.4%) en Huisvestingskosten (8.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor kapsalons en schoonheidssalons.
start vergelijking

Kapsalons en schoonheidssalons Trends

Kapsalons en schoonheidssalons moeten zich aanpassen aan een aantal ontwikkelingen om op langere termijn succesvol te blijven. Dit omvat het op de hoogte blijven van de nieuwste trends en technieken die kappers en schoonheidsspecialisten kunnen gebruiken om hun services aan hun klanten te verbeteren. Ondernemers moeten ook ervoor zorgen dat ze de klantervaring optimaliseren door te investeren in technologie, waaronder slimme, contactloze betaalsystemen en cliëntvolgsysteem. Verder moeten ondernemers bouwen aan een sterk online aanwezigheid; met eenvoudige boekingssystemen en digitale marketingstrategieën, kan een kapsalon vaker bezoekers over de vloer krijgen.

Bedrijfsresultaat kapsalons en schoonheidssalons

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche kapsalons en schoonheidssalons tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.16% procentpunt naar 33.02%. Hierbij wordt in de branche kapsalons en schoonheidssalons gemiddeld een bruto marge van 82.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 31.1% naar 33.0%.

Kosten per categorie branche kapsalons en schoonheidssalons
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.3% 99.4% 99.5% 99.4%
Overige opbrengsten 0.7% 0.6% 0.5% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 15.2% 15.2% 15.2% 17.4%
Bruto marge 84.8% 84.8% 84.8% 82.6%
  - Bruto Loon   21.6%   21.7%   21.7%   19.3%
  - Sociale lasten   4.3%   4.3%   4.4%   3.7%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.0%   1.0%   0.8%
  - Overig   1.3%   1.5%   1.5%   1.4%
Personeelkosten Totaal 28.3% 28.5% 28.7% 25.2%
Verkoopkosten 2.1% 2.3% 2.2% 2.2%
Huisvestingskosten 8.7% 8.3% 8.4% 8.0%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.3% 1.4% 1.4%
Energieverbruik 2.0% 2.0% 1.9% 1.6%
Vervoermiddelen 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
Communicatiekosten 1.3% 1.3% 1.3% 1.2%
Afschrijvingen 2.6% 2.7% 2.6% 2.8%
Overige diensten 1.8% 1.8% 1.8% 1.6%
Overige bedrijfskosten 4.3% 4.3% 4.2% 4.3%
Bedrijfsresultaat 30.9% 30.9% 31.1% 33.0%

Laatste cijfers kapsalons en schoonheidssalons en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief kapsalons en schoonheidssalons
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat kapsalons en schoonheidssalons

Trend aantal bedrijven kapsalons en schoonheidssalons

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven kapsalons en schoonheidssalons geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 38.260 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 74.815.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche kapsalons en schoonheidssalons aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 143. Dat betekent dat de omzet in 2022 43% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 22% hoger.

Trend omzet kapsalons en schoonheidssalons (indexcijfers)