Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers landschapsverzorging

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

15.340 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.60% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.67% WINST (% OMZET)
2019
28.300 VACATURES SECTOR
Landschapsverzorging
KW1 2024

Branchecijfers landschapsverzorging

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche landschapsverzorging (SBI code: 81.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten landschapsverzorging

De branche landschapsverzorging valt onder de sector facility management, reiniging en landschapsverzorging. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche landschapsverzorging in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.1%), Personeel (29.6%) en Kosten vervoermiddelen (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor landschapsverzorging.
start vergelijking

Landschapsverzorging Trends

Landschapsverzorging is een steeds voortschrijdende bedrijfstak. Er zijn veel ontwikkelingen die ondernemers in de gaten moeten houden. Ten eerste hebben klanten een steeds hogere verwachting van tuinen, parken en andere landschapsruimten op technisch vlak; daarnaast willen ze dat er milieubewust met materialen en planten worden omgegaan. Ook stijgt de digitalisering in de bedrijfstak, als gevolg van de toenemende automatisering en invoering van technologie, zoals drones en sensoren voor afstandsmonitoring. Handmatige processen worden steeds meer geautomatiseerd. Als laatste is de toenemende interesse in duurzame oplossingen de laatste jaren een trend waar rekening mee wordt gehouden; materialen zoals natuurlijke, recyclebare producten en inheemse planten worden steeds vaker gebruikt.

Bedrijfsresultaat landschapsverzorging

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche landschapsverzorging tussen 2012 en 2019 is gestegen met 2.84% procentpunt naar 14.67%. Hierbij wordt in de branche landschapsverzorging gemiddeld een bruto marge van 61.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 15.1% naar 14.7%.

Kosten per categorie branche landschapsverzorging
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.3% 99.3% 99.1% 99.4%
Overige opbrengsten 0.7% 0.7% 0.9% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 35.9% 38.4% 38.1% 38.1%
Bruto marge 64.1% 61.6% 61.9% 61.9%
  - Bruto Loon   19.4%   18.1%   18.5%   18.0%
  - Sociale lasten   3.4%   3.2%   3.3%   3.4%
  - Pensioenpremies   2.1%   1.9%   1.9%   2.0%
  - Overig   5.9%   5.8%   6.0%   6.2%
Personeelkosten Totaal 30.8% 29.1% 29.7% 29.6%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 0.8% 0.9%
Huisvestingskosten 1.7% 1.6% 1.5% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 2.3% 2.6% 2.6% 2.7%
Energieverbruik 0.8% 0.7% 0.8% 0.5%
Vervoermiddelen 4.1% 3.8% 4.1% 4.4%
Communicatiekosten 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 3.7% 2.8% 2.9% 3.2%
Overige diensten 1.5% 1.2% 1.3% 1.3%
Overige bedrijfskosten 3.5% 2.9% 2.7% 2.6%
Bedrijfsresultaat 14.2% 15.5% 15.1% 14.7%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers landschapsverzorging, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder landschapsverzorging
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat landschapsverzorging

Trend aantal bedrijven landschapsverzorging

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven landschapsverzorging geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 8.680 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 15.340.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche landschapsverzorging aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 197.9. Dat betekent dat de omzet in 2023 97.9% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 4.5% hoger.

Trend omzet landschapsverzorging (indexcijfers)