Brancheinformatie en cijfers landschapsverzorging

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

15.085 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.47% WINST (% OMZET)
2017
30.000 VACATURES SECTOR
Landschapsverzorging
KW02 - 2023

Branchecijfers landschapsverzorging

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche landschapsverzorging (SBI code: 81.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten landschapsverzorging

De branche landschapsverzorging valt onder de sector facility management, reiniging en landschapsverzorging. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche landschapsverzorging zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.4%), Personeel (29.1%) en Kosten vervoermiddelen (3.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor landschapsverzorging.
start vergelijking

Landschapsverzorging Trends

Landschapsverzorging is een steeds voortschrijdende bedrijfstak. Er zijn veel ontwikkelingen die ondernemers in de gaten moeten houden. Ten eerste hebben klanten een steeds hogere verwachting van tuinen, parken en andere landschapsruimten op technisch vlak; daarnaast willen ze dat er milieubewust met materialen en planten worden omgegaan. Ook stijgt de digitalisering in de bedrijfstak, als gevolg van de toenemende automatisering en invoering van technologie, zoals drones en sensoren voor afstandsmonitoring. Handmatige processen worden steeds meer geautomatiseerd. Als laatste is de toenemende interesse in duurzame oplossingen de laatste jaren een trend waar rekening mee wordt gehouden; materialen zoals natuurlijke, recyclebare producten en inheemse planten worden steeds vaker gebruikt.

Bedrijfsresultaat landschapsverzorging

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche landschapsverzorging tussen 2012 en 2017 is gestegen met 3.64% procentpunt naar 15.47%. Hierbij wordt in de branche landschapsverzorging gemiddeld een bruto marge van 61.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 14.2% naar 15.5%.

Kosten per categorie branche landschapsverzorging
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.9% 99.6% 99.3% 99.3%
Overige opbrengsten 0.1% 0.4% 0.7% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 35.9% 36.2% 35.9% 38.4%
Bruto marge 64.1% 63.8% 64.1% 61.6%
  - Bruto Loon   19.6%   19.3%   19.4%   18.1%
  - Sociale lasten   3.7%   3.5%   3.4%   3.2%
  - Pensioenpremies   2.0%   2.1%   2.1%   1.9%
  - Overig   5.3%   5.2%   5.9%   5.8%
Personeelkosten Totaal 30.6% 30.1% 30.8% 29.1%
Verkoopkosten 1.1% 1.1% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 1.7% 1.6% 1.7% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 2.3% 2.5% 2.3% 2.6%
Energieverbruik 0.8% 0.9% 0.8% 0.7%
Vervoermiddelen 4.4% 4.3% 4.1% 3.8%
Communicatiekosten 0.5% 0.6% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 3.5% 3.3% 3.7% 2.8%
Overige diensten 1.5% 1.5% 1.5% 1.2%
Overige bedrijfskosten 3.2% 3.0% 3.5% 2.9%
Bedrijfsresultaat 14.4% 15.0% 14.2% 15.5%

Laatste cijfers landschapsverzorging en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief landschapsverzorging
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat landschapsverzorging

Trend aantal bedrijven landschapsverzorging

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven landschapsverzorging geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 8.675 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 15.085.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche landschapsverzorging aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 189. Dat betekent dat de omzet in 2022 89% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9% hoger.

Trend omzet landschapsverzorging (indexcijfers)