Brancheinformatie en cijfers productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

10 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.300 VACATURES SECTOR
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
KW1 2024

Branchecijfers productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche productie en distributie van stoom en gekoelde lucht (SBI code: 35.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: 35).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: 35).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (35) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Trends

De productie en distributie van stoom en gekoelde lucht worden steeds veelvuldiger toegepast vanwege de toenemende behoefte aan energie-efficiënte oplossingen. Ondernemers in deze bedrijfstak worden hierbij steeds meer geconfronteerd met nieuwe regelgevingen, technologieën, materialen en vindingen vanwege de steeds meer veranderende behoeften en hun kleiner wordende impact op het milieu. De continue ontwikkelingen in de markt betekent dat bedrijven de juiste kennis moeten bezitten om mee te kunnen met deze trends. Bovendien moeten bedrijven met deze productie en distributie bekend zijn met de gevolgen voor het milieu en de veiligheid van hun klanten, alsook de welzijn van werknemers.

Trend aantal bedrijven productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven productie en distributie van stoom en gekoelde lucht geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2013 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 10 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 10.