Omzet en kosten reproductie van opgenomen media

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 3.11% in 2015 naar 8.70% in 2016

Trend winst en kosten reproductie van opgenomen media

De branche reproductie van opgenomen media valt onder de sector drukkerijen, reproductie van opgenomen media. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst reproductie van opgenomen media

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche reproductie van opgenomen media. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 3.11% in 2015 naar 8.70% in 2016.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers reproductie van opgenomen media


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2016

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor reproductie van opgenomen media wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (34.8%) gevolgd door 'Kosten omzet' (33.3%) en daarna 'Huisvestingskosten' (5.8%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 8.70% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 66.67%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 33.33%
Bruto Marge 66.67%
Personeel 34.78%
Verkoopkosten 1.45%
Huisvestingskosten 5.80%
Kosten apparatuur en inventaris 2.90%
Kosten energieverbruik 1.45%
Kosten vervoermiddelen 1.45%
Communicatiekosten 0.00%
Afschrijvingen 4.35%
Kosten van overige diensten 2.90%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.90%
Bedrijfsresultaat 8.70%

Branchecijfers jaar 2016: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche reproductie van opgenomen media

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche reproductie van opgenomen media. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers reproductie van opgenomen media
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.