Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers reproductie van opgenomen media

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

520 BEDRIJVEN
KW2 2024
37.18% WINST (% OMZET)
2018
33.600 VACATURES SECTOR
Reproductie van opgenomen media
KW1 2024

Branchecijfers reproductie van opgenomen media

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche reproductie van opgenomen media (SBI code: 18.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reproductie van opgenomen media

De branche reproductie van opgenomen media valt onder de sector drukkerijen, reproductie van opgenomen media. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche reproductie van opgenomen media in 2018 zijn respectievelijk: Personeel (25.6%), Kosten omzet (20.5%) en Afschrijvingen (5.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reproductie van opgenomen media.
start vergelijking

Reproductie van opgenomen media Trends

In de bedrijfstak Repro Geluid, Beeld en Software kunnen organisaties ervoor kiezen om het overnemen van audio, video of software te vereenvoudigen door de introductie van digitale media. Door de trend van de opkomst van digitale mediatechnologie nemen veel consumenten diensten en openbare systemen af die meer centraal beheer nastreven. Daarnaast zijn er steeds meer cloudoplossingen beschikbaar die de verwerking van iteratief ontwerp, simulaties en dataverwerking vereenvoudigen en opschalen. Wat ook met snelheid naar buiten komt, levert het gebruik van geavanceerde dataveiligheidssoftware die bedrijven in staat stelt hun bedrijfs- en gevoelige informatie te beschermen.Kortom, bedrijven in deze sector moeten zich op de hoogte houden met technologische ontwikkelingen zoals digitale media, cloudoplossingen en geavanceerde databeveiliging. Hierdoor kunnen zij profiteren van een meer efficiƫnte bedrijfsvoering en hun gevoelige informatie beter beveiligen.

Bedrijfsresultaat reproductie van opgenomen media

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reproductie van opgenomen media tussen 2009 en 2018 is gestegen met 32.49% procentpunt naar 37.18%. Hierbij wordt in de branche reproductie van opgenomen media gemiddeld een bruto marge van 79.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.0% naar 37.2%.

Kosten per categorie branche reproductie van opgenomen media
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2015 2016 2017 2018 2018
Netto omzet 98.1% 100.0% 94.3% 100.0%
Overige opbrengsten 1.9% 0.0% 5.7% 0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 49.7% 33.3% 46.6% 20.5%
Bruto marge 50.3% 66.7% 53.4% 79.5%
  - Bruto Loon   16.8%   27.5%   17.0%   17.9%
  - Sociale lasten   2.5%   2.9%   2.3%   5.1%
  - Pensioenpremies   0.6%   1.4%   1.1%   0.0%
  - Overig   3.1%   2.9%   2.3%   2.6%
Personeelkosten Totaal 23.0% 34.8% 22.7% 25.6%
Verkoopkosten 1.9% 1.4% 4.5% 0.0%
Huisvestingskosten 2.5% 5.8% 3.4% 3.8%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 2.9% 1.1% 1.3%
Energieverbruik 1.2% 1.4% 1.1% 1.3%
Vervoermiddelen 0.6% 1.4% 1.1% 1.3%
Communicatiekosten 0.6% 0.0% 1.1% 0.0%
Afschrijvingen 1.2% 4.3% 2.3% 5.1%
Overige diensten 3.1% 2.9% 4.5% 1.3%
Overige bedrijfskosten 11.8% 2.9% 3.4% 2.6%
Bedrijfsresultaat 3.1% 8.7% 8.0% 37.2%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers reproductie van opgenomen media, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder reproductie van opgenomen media
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat reproductie van opgenomen media

Trend aantal bedrijven reproductie van opgenomen media

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reproductie van opgenomen media geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 175 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 520.