Brancheinformatie en cijfers drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.240 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.90% OMZETGROEI
OCTOBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.38% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
KW1 2024

Branchecijfers drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media (SBI code: 18). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten drukkerijen, reproductie van opgenomen media

De branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (44.0%), Personeel (27.4%) en Kosten Apparatuur en Inventaris (4.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor drukkerijen, reproductie van opgenomen media.
start vergelijking

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Trends

De bedrijfstak Drukkerijen en Reproductie van Opgenomen Media staat voor een aantal aanzienlijke ontwikkelingen die rekening houden met de groeiende digitalisering. Zo zijn veel bedrijven hun diensten aan het herzien om ze te verbeteren en te vereenvoudigen. Veel drukkerijen stappen over op kwalitatief betere druktechnieken die meer kleuren en betere afwerkingen bieden en minder milieubelastend zijn. Daarnaast continueren drukkerijen ook hun overstap naar digitalisering, waardoor opdrachtgevers meer keuzevrijheid en een snellere orderverwerking krijgen. Ook de consument speelt een belangrijke rol in deze verandering, steeds meer consumenten verwachten individueel aangepaste prints en vereisen dus ook de juiste software en hardware die dit mogelijk maakt.

Bedrijfsresultaat drukkerijen, reproductie van opgenomen media

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.43% procentpunt naar 7.38%. Hierbij wordt in de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media gemiddeld een bruto marge van 56.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.0% naar 7.4%.

Kosten per categorie branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.0% 99.3% 99.8% 98.6%
Overige opbrengsten 1.0% 0.7% 0.2% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 43.1% 40.9% 39.6% 44.0%
Bruto marge 56.9% 59.1% 60.4% 56.0%
  - Bruto Loon   19.9%   20.4%   19.9%   19.6%
  - Sociale lasten   3.2%   3.3%   3.3%   3.4%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.5%   1.4%   1.2%
  - Overig   3.0%   3.2%   3.6%   3.2%
Personeelkosten Totaal 27.5% 28.4% 28.2% 27.4%
Verkoopkosten 2.2% 1.9% 1.9% 1.5%
Huisvestingskosten 2.9% 2.9% 2.7% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 3.6% 4.0% 3.8% 4.1%
Energieverbruik 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Vervoermiddelen 0.9% 0.9% 1.0% 0.8%
Communicatiekosten 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 3.8% 3.7% 3.9% 3.3%
Overige diensten 3.4% 3.7% 4.3% 3.5%
Overige bedrijfskosten 3.4% 4.1% 3.8% 3.6%
Bedrijfsresultaat 7.5% 7.8% 9.0% 7.4%

Laatste cijfers drukkerijen, reproductie van opgenomen media en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief drukkerijen, reproductie van opgenomen media
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Trend aantal bedrijven drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven drukkerijen, reproductie van opgenomen media geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.115 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 3.240.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 96.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 3.7% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2.1% lager.

Trend omzet drukkerijen, reproductie van opgenomen media (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal drukkerijen, reproductie van opgenomen mediaDownloads voor ledenBranches onder drukkerijen, reproductie van opgenomen mediaDrukkerijen en dienstverlening voor drukkerijenReproductie van opgenomen mediaMeer industrie10 promotie tips MKBTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten