Brancheinformatie en cijfers drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.295 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.00% OMZETGROEI
JUNE 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.81% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie drukkerijen, reproductie van opgenomen media
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media (SBI code: 18). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten drukkerijen, reproductie van opgenomen media

De branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media zijn respectievelijk: Kosten omzet (40.9%), Personeel (28.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor drukkerijen, reproductie van opgenomen media.
start vergelijking

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Trends

De bedrijfstak Drukkerijen en Reproductie van Opgenomen Media staat voor een aantal aanzienlijke ontwikkelingen die rekening houden met de groeiende digitalisering. Zo zijn veel bedrijven hun diensten aan het herzien om ze te verbeteren en te vereenvoudigen. Veel drukkerijen stappen over op kwalitatief betere druktechnieken die meer kleuren en betere afwerkingen bieden en minder milieubelastend zijn. Daarnaast continueren drukkerijen ook hun overstap naar digitalisering, waardoor opdrachtgevers meer keuzevrijheid en een snellere orderverwerking krijgen. Ook de consument speelt een belangrijke rol in deze verandering, steeds meer consumenten verwachten individueel aangepaste prints en vereisen dus ook de juiste software en hardware die dit mogelijk maakt.

Bedrijfsresultaat drukkerijen, reproductie van opgenomen media

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.86% procentpunt naar 7.81%. Hierbij wordt in de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media gemiddeld een bruto marge van 59.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.5% naar 7.8%.

Kosten per categorie branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.1% 99.5% 99.0% 99.3%
Overige opbrengsten 0.9% 0.5% 1.0% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 40.8% 41.8% 43.1% 40.9%
Bruto marge 59.2% 58.2% 56.9% 59.1%
  - Bruto Loon   20.8%   21.1%   19.9%   20.4%
  - Sociale lasten   3.5%   3.5%   3.2%   3.3%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.6%   1.4%   1.5%
  - Overig   2.4%   2.7%   3.0%   3.2%
Personeelkosten Totaal 28.3% 28.9% 27.5% 28.4%
Verkoopkosten 2.0% 2.3% 2.2% 1.9%
Huisvestingskosten 3.0% 3.0% 2.9% 2.9%
Apparatuur en Inventaris 3.4% 3.5% 3.6% 4.0%
Energieverbruik 1.5% 1.4% 1.2% 1.2%
Vervoermiddelen 1.0% 1.0% 0.9% 0.9%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 4.5% 4.5% 3.8% 3.7%
Overige diensten 2.8% 2.7% 3.4% 3.7%
Overige bedrijfskosten 7.7% 5.1% 3.4% 4.1%
Bedrijfsresultaat 4.7% 5.3% 7.5% 7.8%

Laatst beschikbare cijfers drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie drukkerijen, reproductie van opgenomen media
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Trend aantal bedrijven drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven drukkerijen, reproductie van opgenomen media geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.115 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 3.295.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 98. Dat betekent dat de omzet in 2022 2% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 11% hoger.

Trend omzet drukkerijen, reproductie van opgenomen media (indexcijfers)

MenuZoek bedrijfstak en cijfersOndernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal drukkerijen, reproductie van opgenomen mediaDownloads voor ledenBranches onder drukkerijen, reproductie van opgenomen mediaDrukkerijen en dienstverlening voor drukkerijenReproductie van opgenomen mediaMeer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten