Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige goederen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.500 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.14% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige goederen
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige goederen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige goederen (SBI code: 32.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige goederen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige goederen

De branche vervaardiging van overige goederen valt onder de sector vervaardiging van overige goederen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige goederen zijn respectievelijk: Personeel (75.8%), Kosten omzet (12.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige goederen.
start vergelijking

Vervaardiging van overige goederen Trends

De bedrijfstak vervaardiging van overige goederen (sbi code: 32.9) is gebaseerd op process-driven transformative solutions die het eindresultaat beïnvloeden. Ondernemers moeten de veranderende behoeften van klanten begrijpen, de steeds meer verfijnde productieprocessen optimaliseren, innovatieve technologieën zoals automation, internet-of-things en robotics beheersen, bovendien de productie en kostenstructuren updaten en aan de steeds strengere regelgeving voldoen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige goederen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige goederen tussen 2009 en 2015 is gestegen met 0.11% procentpunt naar 1.14%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige goederen gemiddeld een bruto marge van 87.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 1.0% naar 1.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige goederen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2016
Netto omzet 40.1% 38.8% 40.7% 40.2%
Overige opbrengsten 59.9% 61.2% 59.3% 59.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 13.0% 12.1% 13.3% 12.6%
Bruto marge 87.0% 87.9% 86.7% 87.4%
  - Bruto Loon   56.6%   55.9%   55.7%   56.2%
  - Sociale lasten   7.9%   8.4%   8.7%   8.9%
  - Pensioenpremies   6.6%   6.2%   5.9%   5.7%
  - Overig   5.0%   6.4%   4.9%   4.9%
Personeelkosten Totaal 76.1% 76.9% 75.2% 75.8%
Verkoopkosten 0.6% 0.6% 0.7% 0.8%
Huisvestingskosten 1.8% 1.7% 1.6% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Energieverbruik 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Vervoermiddelen 1.1% 1.0% 1.0% 1.0%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 1.9% 1.7% 1.6% 1.6%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.4% 1.7%
Overige bedrijfskosten 2.1% 2.1% 2.4% 2.1%
Bedrijfsresultaat 0.2% 0.6% 1.0% 1.1%

Laatste cijfers vervaardiging van overige goederen en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige goederen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige goederen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige goederen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige goederen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.000 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.500.