Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige goederen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.555 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.14% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige goederen
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige goederen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige goederen (SBI code: 32.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige goederen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige goederen

De branche vervaardiging van overige goederen valt onder de sector vervaardiging van overige goederen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige goederen in 2015 zijn respectievelijk: Personeel (75.8%), Kosten omzet (12.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige goederen.
start vergelijking

Vervaardiging van overige goederen Trends

De bedrijfstak vervaardiging van overige goederen (sbi code: 32.9) is gebaseerd op process-driven transformative solutions die het eindresultaat beïnvloeden. Ondernemers moeten de veranderende behoeften van klanten begrijpen, de steeds meer verfijnde productieprocessen optimaliseren, innovatieve technologieën zoals automation, internet-of-things en robotics beheersen, bovendien de productie en kostenstructuren updaten en aan de steeds strengere regelgeving voldoen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige goederen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige goederen tussen 2009 en 2015 is gestegen met 0.11% procentpunt naar 1.14%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige goederen gemiddeld een bruto marge van 87.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 1.0% naar 1.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige goederen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 40.1% 38.8% 40.7% 40.2%
Overige opbrengsten 59.9% 61.2% 59.3% 59.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 13.0% 12.1% 13.3% 12.6%
Bruto marge 87.0% 87.9% 86.7% 87.4%
  - Bruto Loon   56.6%   55.9%   55.7%   56.2%
  - Sociale lasten   7.9%   8.4%   8.7%   8.9%
  - Pensioenpremies   6.6%   6.2%   5.9%   5.7%
  - Overig   5.0%   6.4%   4.9%   4.9%
Personeelkosten Totaal 76.1% 76.9% 75.2% 75.8%
Verkoopkosten 0.6% 0.6% 0.7% 0.8%
Huisvestingskosten 1.8% 1.7% 1.6% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Energieverbruik 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Vervoermiddelen 1.1% 1.0% 1.0% 1.0%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 1.9% 1.7% 1.6% 1.6%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.4% 1.7%
Overige bedrijfskosten 2.1% 2.1% 2.4% 2.1%
Bedrijfsresultaat 0.2% 0.6% 1.0% 1.1%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige goederen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van overige goederen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige goederen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige goederen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige goederen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.000 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.555.