Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers televisieomroepen

75 BEDRIJVEN
KW2 2024
20.000 VACATURES SECTOR
Televisieomroepen
KW1 2024

Branchecijfers televisieomroepen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche televisieomroepen (SBI code: 60.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (SBI code: 60).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (SBI code: 60).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (60) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Televisieomroepen Trends

De televisieomroepen branche is een hard concurrerende en innovatieve omgeving, waarin ondernemers steeds moeten zoeken naar manieren om de kijkers te bereiken. Door de opkomst van streamingdiensten worden kijkers steeds kritischer met betrekking tot de inhoud ervan. Daarnaast zijn technologieën zoals AI, 5G-verbindingen, content-analyse en interactieve apps ontwikkelaars altijd een stap voor gebleven bij hun concurrenten. Ook is er meer aandacht voor geluidskwaliteit, waardoor er meer focus komt op de ontwikkeling van nieuwe audio-apparaten. Dit biedt veel kansen voor derden om aan de slag te gaan met verschillende technologieën.

Trend aantal bedrijven televisieomroepen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven televisieomroepen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 75.