Brancheinformatie en cijfers radio-omroepen

260 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven radio-omroepen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven radio-omroepen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 20 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 260.