Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers radio-omroepen

280 BEDRIJVEN
KW2 2024
20.000 VACATURES SECTOR
Radio-omroepen
KW1 2024

Branchecijfers radio-omroepen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche radio-omroepen (SBI code: 60.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (SBI code: 60).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (SBI code: 60).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (60) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Radio-omroepen Trends

De radio-omroepensector is sterk veranderd. Als ondernemer is het belangrijk om duidelijk inzicht te hebben in de aanwezigheid van streaming, podcasting en andere digitale technologieën die de markt steeds meer beïnvloeden. Ook het “streaming radio” speelt een grotere rol. Een ander belangrijk onderdeel is dat veel ondernemers ook digitale inhoud aanbieden, waaronder video’s, muziek en podcasting. Tenslotte kennen radio-omroepen meer concurrentie door de opkomst van social media platforms, die steeds meer als radiostations worden gebruikt.

Trend aantal bedrijven radio-omroepen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven radio-omroepen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 280.