Brancheinformatie en cijfers verhuur en lease van auto's

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.405 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.21% WINST (% OMZET)
2017
30.000 VACATURES SECTOR
Verhuur en lease van auto's
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers verhuur en lease van auto's

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie verhuur en lease van auto's
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers verhuur en lease van auto's

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche verhuur en lease van auto's (SBI code: 77.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten verhuur en lease van auto's

De branche verhuur en lease van auto's valt onder de sector verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuur en lease van auto's zijn respectievelijk: Kosten omzet (49.0%), Afschrijvingen (33.2%) en Personeel (6.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuur en lease van auto's.
start vergelijking

Verhuur en lease van auto's Trends

Door de toenemende digitalisering en mobiliteitsoplossingen komt er steeds meer druk op de sector verhuur en lease van auto's. Ondernemers zullen steeds meer moeten focussen op het aanmoedigen van de mobiliteitservaring door middel van een geweldige klantenservice en volledig gepersonaliseerde service. Verder zal er ook meer investering nodig zijn in flexibele verhuuroplossingen, waarbij ondernemers een combinatie aan verschillende huur- en serviceopties kunnen aanbieden. Ook zal er meer aandacht besteed moeten worden aan de kostenbesparing en de vereenvoudiging van administratie en financials. Ondernemers zullen inspelen op de veranderende behoeften van de klanten door meer service en innovatieve technologieën aan te bieden om ervoor te zorgen dat ze op langere termijn succesvol blijven.

Bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verhuur en lease van auto's tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.06% procentpunt naar 7.21%. Hierbij wordt in de branche verhuur en lease van auto's gemiddeld een bruto marge van 51.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.9% naar 7.2%.

Kosten per categorie branche verhuur en lease van auto's
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.4% 99.4% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 0.6% 0.6% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 51.2% 49.2% 50.6% 49.0%
Bruto marge 48.8% 50.8% 49.4% 51.0%
  - Bruto Loon   3.9%   4.1%   4.0%   4.2%
  - Sociale lasten   0.6%   0.6%   0.6%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.5%   0.5%   0.5%
  - Overig   0.5%   0.5%   0.6%   0.8%
Personeelkosten Totaal 5.4% 5.7% 5.7% 6.1%
Verkoopkosten 0.6% 0.6% 0.6% 0.7%
Huisvestingskosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 33.0% 33.9% 32.5% 33.2%
Overige diensten 0.6% 0.6% 0.7% 0.8%
Overige bedrijfskosten 1.3% 1.3% 1.6% 1.5%
Bedrijfsresultaat 6.4% 7.0% 6.9% 7.2%

Laatst beschikbare cijfers verhuur en lease van auto's

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie verhuur en lease van auto's
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's

Trend aantal bedrijven verhuur en lease van auto's

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur en lease van auto's geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 730 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.405.