Brancheinformatie en cijfers verhuur van consumentenartikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

4.570 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
13.86% WINST (% OMZET)
2017
30.000 VACATURES SECTOR
Verhuur van consumentenartikelen
KW02 - 2023

Branchecijfers verhuur van consumentenartikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche verhuur van consumentenartikelen (SBI code: 77.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten verhuur van consumentenartikelen

De branche verhuur van consumentenartikelen valt onder de sector verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuur van consumentenartikelen in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (35.2%), Personeel (23.7%) en Afschrijvingen (11.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuur van consumentenartikelen.
start vergelijking

Verhuur van consumentenartikelen Trends

De verhuur van consumentenartikelen is de afgelopen jaren sterk gegroeid, waardoor er ook meer concurrentie is ontstaan. Bovendien is er tegenwoordig meer vraag naar flexibele verhuurmogelijkheden, bijvoorbeeld voor kortdurende of seizoengebonden diensten. Door de digitalisering van de bedrijfstak kunnen consumenten ook gemakkelijk online zoeken naar verhuurproducten en gebruikmaken van prijscalculaties. De dienstverlening wordt daarnaast steeds complexer door de ontwikkeling van nieuwe technologie en innovatie. Vanwege de kortere leasetijden en lagere prijzen die hierdoor ontstaan, is dit een factor die verhuurders niet mogen negeren.

Bedrijfsresultaat verhuur van consumentenartikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verhuur van consumentenartikelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 10.37% procentpunt naar 13.86%. Hierbij wordt in de branche verhuur van consumentenartikelen gemiddeld een bruto marge van 64.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 13.2% naar 13.9%.

Kosten per categorie branche verhuur van consumentenartikelen
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.8% 99.0% 99.0% 98.8%
Overige opbrengsten 1.2% 1.0% 1.0% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 36.5% 37.1% 36.7% 35.2%
Bruto marge 63.5% 62.9% 63.3% 64.8%
  - Bruto Loon   17.1%   16.7%   16.2%   16.3%
  - Sociale lasten   2.8%   3.0%   2.4%   3.0%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.1%   1.4%   1.2%
  - Overig   3.0%   3.2%   3.5%   3.3%
Personeelkosten Totaal 24.0% 24.0% 23.6% 23.7%
Verkoopkosten 1.7% 1.5% 1.4% 1.3%
Huisvestingskosten 4.0% 4.3% 4.1% 3.6%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 0.9% 0.9% 0.9%
Energieverbruik 0.7% 0.6% 0.7% 0.6%
Vervoermiddelen 3.8% 3.5% 3.0% 3.2%
Communicatiekosten 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Afschrijvingen 12.7% 11.3% 10.7% 11.8%
Overige diensten 1.3% 1.5% 1.7% 1.8%
Overige bedrijfskosten 4.1% 3.3% 3.5% 3.4%
Bedrijfsresultaat 9.4% 11.5% 13.2% 13.9%

Laatste cijfers verhuur van consumentenartikelen en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief verhuur van consumentenartikelen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat verhuur van consumentenartikelen

Trend aantal bedrijven verhuur van consumentenartikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur van consumentenartikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.010 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 4.570.