Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

35 BEDRIJVEN
KW2 2024
11.11% WINST (% OMZET)
2018
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen (SBI code: 21.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

De branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen valt onder de sector vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen in 2018 zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.3%), Personeel (16.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van farmaceutische grondstoffen.
start vergelijking

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Trends

De farmaceutische grondstofindustrie maakt een grote groei door. Door technologische innovaties en technologische verbeteringen zijn producten tegen lagere kosten massaproductie geworden. Consumenten verwachten ook een hoge kwaliteit van geneesmiddelen, wat het van ondernemers verwacht om wereldwijde reguleringen en internationale kwaliteitsconformiteiten na te leven. Tegelijkertijd worden er ook steeds hogere eisen gesteld aan de individuele productieprocessen en wordt er steeds meer nadruk gelegd op de veiligheid van de producten. Om te kunnen concurreren is het van belang om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen. Bovendien is het van groot belang om de technologie in staat te stellen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen tussen 2010 en 2018 is gestegen met 2.09% procentpunt naar 11.11%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen gemiddeld een bruto marge van 46.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van -3.4% naar 11.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2015 2016 2017 2018 2023
Netto omzet 98.6% 97.3% 95.6%
Overige opbrengsten 1.4% 2.7% 4.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 62.4% 61.1% 53.3%
Bruto marge NB 37.6% 38.9% 46.7%
  - Bruto Loon   0.0%   11.3%   12.1%   10.6%
  - Sociale lasten   0.0%   1.4%   2.0%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.7%   1.3%   0.6%
  - Overig   0.0%   3.5%   4.0%   3.9%
Personeelkosten Totaal 17.0% 19.5% 16.7%
Verkoopkosten 1.4% 1.3% 1.1%
Huisvestingskosten 2.8% 3.4% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 2.1% 2.7% 1.7%
Energieverbruik 1.4% 1.3% 1.1%
Vervoermiddelen 0.0% 0.7% 0.0%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 5.0% 4.0% 3.3%
Overige diensten 5.7% 5.4% 4.4%
Overige bedrijfskosten 1.4% 4.0% 6.1%
Bedrijfsresultaat 0.7% -3.4% 11.1%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van farmaceutische grondstoffen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 35.