Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

30 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
-3.36% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen (SBI code: 21.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

De branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen valt onder de sector vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.1%), Personeel (19.5%) en Kosten van overige diensten (5.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van farmaceutische grondstoffen.
start vergelijking

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Trends

De farmaceutische grondstofindustrie maakt een grote groei door. Door technologische innovaties en technologische verbeteringen zijn producten tegen lagere kosten massaproductie geworden. Consumenten verwachten ook een hoge kwaliteit van geneesmiddelen, wat het van ondernemers verwacht om wereldwijde reguleringen en internationale kwaliteitsconformiteiten na te leven. Tegelijkertijd worden er ook steeds hogere eisen gesteld aan de individuele productieprocessen en wordt er steeds meer nadruk gelegd op de veiligheid van de producten. Om te kunnen concurreren is het van belang om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen. Bovendien is het van groot belang om de technologie in staat te stellen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen tussen 2010 en 2017 is gedaald met 12.37% procentpunt naar -3.36%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen gemiddeld een bruto marge van 38.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 0.7% naar -3.4%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.6% 97.3%
Overige opbrengsten 1.4% 2.7%
Totale omzet 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 62.4% 61.1%
Bruto marge NB NB 37.6% 38.9%
  - Bruto Loon   0.0%   0.0%   11.3%   12.1%
  - Sociale lasten   0.0%   0.0%   1.4%   2.0%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.0%   0.7%   1.3%
  - Overig   0.0%   0.0%   3.5%   4.0%
Personeelkosten Totaal 17.0% 19.5%
Verkoopkosten 1.4% 1.3%
Huisvestingskosten 2.8% 3.4%
Apparatuur en Inventaris 2.1% 2.7%
Energieverbruik 1.4% 1.3%
Vervoermiddelen 0.0% 0.7%
Communicatiekosten 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 5.0% 4.0%
Overige diensten 5.7% 5.4%
Overige bedrijfskosten 1.4% 4.0%
Bedrijfsresultaat 0.7% -3.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van farmaceutische grondstoffen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 30.