Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

255 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.80% OMZETGROEI
OCTOBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.48% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten (SBI code: 21). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

De branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (47.8%), Personeel (19.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten.
start vergelijking

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Trends

De vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten heeft de laatste jaren snel vooruitgang gemaakt. Er worden steeds meer verschillende bestaannde farmaceutische producten op de markt gebracht en er is een toenemende voorspelling in deze bedrijfstak. Er worden steeds scherpere eisen gesteld aan de kwaliteit, zodat consumenten betrouwbare producten verkrijgen. Een andere belangrijke factor in deze bedrijfstak is regelgeving. Er worden steeds strengere regels gesteld (zowel aan producten als aan producenten) om de kwaliteitsstandaards in te kunnen stellen en te handhaven. Hierdoor moet de ondernemer op de hoogte zijn van de veranderingen in deze bedrijfstak om up-to-date te blijven.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.18% procentpunt naar 15.48%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten gemiddeld een bruto marge van 52.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 14.0% naar 15.5%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 96.1% 97.6% 98.0% 97.7%
Overige opbrengsten 3.9% 2.4% 2.0% 2.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 42.1% 42.0% 44.7% 47.8%
Bruto marge 57.9% 58.0% 55.3% 52.2%
  - Bruto Loon   11.9%   11.9%   12.6%   12.2%
  - Sociale lasten   1.6%   1.6%   1.9%   1.8%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.4%   1.3%   1.3%
  - Overig   4.3%   4.8%   4.9%   4.2%
Personeelkosten Totaal 19.2% 19.7% 20.7% 19.5%
Verkoopkosten 1.6% 1.4% 1.7% 1.1%
Huisvestingskosten 1.6% 1.6% 1.7% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.3% 1.1% 1.2%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.7% 2.7% 3.2% 3.5%
Overige diensten 4.5% 4.9% 4.4% 2.9%
Overige bedrijfskosten 8.1% 7.9% 7.4% 5.8%
Bedrijfsresultaat 17.8% 17.4% 14.0% 15.5%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 95 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 255.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 102.9. Dat betekent dat de omzet in 2023 2.9% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 10% lager.

Trend omzet vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffenVervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)Meer industrie10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor OndernemersAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten