Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

255 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.00% OMZETGROEI
MARCH 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
17.41% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten (SBI code: 21). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

De branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten zijn respectievelijk: Kosten omzet (42.0%), Personeel (19.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (7.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten.
start vergelijking

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Trends

De vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten heeft de laatste jaren snel vooruitgang gemaakt. Er worden steeds meer verschillende bestaannde farmaceutische producten op de markt gebracht en er is een toenemende voorspelling in deze bedrijfstak. Er worden steeds scherpere eisen gesteld aan de kwaliteit, zodat consumenten betrouwbare producten verkrijgen. Een andere belangrijke factor in deze bedrijfstak is regelgeving. Er worden steeds strengere regels gesteld (zowel aan producten als aan producenten) om de kwaliteitsstandaards in te kunnen stellen en te handhaven. Hierdoor moet de ondernemer op de hoogte zijn van de veranderingen in deze bedrijfstak om up-to-date te blijven.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.11% procentpunt naar 17.41%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten gemiddeld een bruto marge van 58.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 17.8% naar 17.4%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 97.7% 98.1% 96.1% 97.6%
Overige opbrengsten 2.3% 1.9% 3.9% 2.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.9% 44.1% 42.1% 42.0%
Bruto marge 52.1% 55.9% 57.9% 58.0%
  - Bruto Loon   12.0%   11.4%   11.9%   11.9%
  - Sociale lasten   1.7%   1.6%   1.6%   1.6%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.5%   1.4%   1.4%
  - Overig   3.0%   2.9%   4.3%   4.8%
Personeelkosten Totaal 18.1% 17.4% 19.2% 19.7%
Verkoopkosten 2.3% 1.9% 1.6% 1.4%
Huisvestingskosten 1.3% 1.4% 1.6% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.4% 1.3% 1.3%
Energieverbruik 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 3.1% 2.9% 2.7% 2.7%
Overige diensten 5.2% 5.0% 4.5% 4.9%
Overige bedrijfskosten 7.2% 7.6% 8.1% 7.9%
Bedrijfsresultaat 12.4% 17.1% 17.8% 17.4%

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 95 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 255.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 114. Dat betekent dat de omzet in 2022 14% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 19% hoger.

Trend omzet vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten (indexcijfers)

MenuZoek bedrijfstak en cijfersOndernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffenVervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)Meer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten