Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

320 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.10% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen (SBI code: 28.22). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

De branche vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.1%), Personeel (24.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen.
start vergelijking

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Trends

De ontwikkelingen binnen de bedrijfstak Bijskraant en hijstoestellen (28.22) zijn het afgelopen jaar erg snel gegaan. Er zijn meer regels en verplichtingen voor ondernemers gekomen, zoals het voeren van een bedrijfsmatige administratie en het periodiek opnieuw laten keuren van hijstoestellen. Ook is de import van hijskranen aan strengere eisen onderworpen, waardoor toegang tot internationale markten bemoeilijkt kan worden. Verder zijn er op het gebied van veiligheid en techniek steeds meer innovatieve oplossingen te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van draadloos bestuurbare hijskranen. Door hiermee te werken kunnen bedrijven een voorsprong behalen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.14% procentpunt naar 8.10%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen gemiddeld een bruto marge van 42.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.6% naar 8.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 96.7% 94.8% 96.3% 97.8%
Overige opbrengsten 3.3% 5.2% 3.7% 2.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 56.0% 56.7% 55.8% 57.1%
Bruto marge 44.0% 43.3% 44.2% 42.9%
  - Bruto Loon   16.5%   15.7%   16.1%   16.1%
  - Sociale lasten   2.4%   2.3%   2.5%   2.6%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.3%   1.4%   1.4%
  - Overig   4.3%   4.6%   4.4%   4.1%
Personeelkosten Totaal 24.6% 23.9% 24.4% 24.1%
Verkoopkosten 1.4% 1.1% 1.3% 1.1%
Huisvestingskosten 1.5% 1.3% 1.4% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.6% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 1.7% 1.9% 1.8% 2.1%
Overige diensten 2.2% 2.2% 2.3% 2.2%
Overige bedrijfskosten 2.5% 2.3% 2.8% 2.6%
Bedrijfsresultaat 8.2% 8.8% 8.6% 8.1%

Laatste cijfers vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 320.