Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

285 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.85% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen (SBI code: 28.22). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

De branche vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen zijn respectievelijk: Kosten omzet (56.7%), Personeel (23.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen.
start vergelijking

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Trends

De ontwikkelingen binnen de bedrijfstak Bijskraant en hijstoestellen (28.22) zijn het afgelopen jaar erg snel gegaan. Er zijn meer regels en verplichtingen voor ondernemers gekomen, zoals het voeren van een bedrijfsmatige administratie en het periodiek opnieuw laten keuren van hijstoestellen. Ook is de import van hijskranen aan strengere eisen onderworpen, waardoor toegang tot internationale markten bemoeilijkt kan worden. Verder zijn er op het gebied van veiligheid en techniek steeds meer innovatieve oplossingen te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van draadloos bestuurbare hijskranen. Door hiermee te werken kunnen bedrijven een voorsprong behalen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.89% procentpunt naar 8.85%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen gemiddeld een bruto marge van 43.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.2% naar 8.8%.

Kosten naar soort vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 97.3% 99.3% 96.7% 94.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.7% 0.7% 3.3% 5.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 56.3% 56.7% 56.0% 56.7%
Bruto marge 43.7% 43.3% 44.0% 43.3%
  - Bruto Loon   15.9%   15.7%   16.5%   15.7%
  - Sociale lasten   8.5%   8.2%   8.1%   8.2%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.4%   1.4%   1.3%
  - Overig   4.6%   4.4%   4.3%   4.6%
Personeelkosten Totaal 24.5% 24.0% 24.6% 23.9%
Verkoopkosten 1.4% 1.4% 1.4% 1.1%
Huisvestingskosten 1.6% 1.5% 1.5% 1.3%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.8% 1.0% 0.7% 0.6%
Kosten energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Kosten vervoermiddelen 0.8% 0.7% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 1.6% 1.4% 1.7% 1.9%
Kosten van overige diensten 2.3% 2.4% 2.2% 2.2%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.6% 2.4% 2.5% 2.3%
Bedrijfsresultaat 7.4% 7.9% 8.2% 8.8%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 35 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 285.