Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van papierpulp, papier en karton

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

55 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.95% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van papierpulp, papier en karton
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van papierpulp, papier en karton

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton (SBI code: 17.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van papierpulp, papier en karton

De branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton valt onder de sector vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (46.2%), Personeel (18.2%) en Kosten energieverbruik (7.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van papierpulp, papier en karton.
start vergelijking

Vervaardiging van papierpulp, papier en karton Trends

De vervaardiging van papierpulp, papier en karton is een bedrijfstak met constante veranderingen. Er wordt steeds meer gekeken naar duurzaamheid. Er moet steeds meer aandacht worden besteed aan energie-efficiëntie, recycling en gebruik van hernieuwbare bronnen. Om aan de steeds hogere verwachtingen te voldoen, moeten ondernemers hun productieproces optimaliseren en de prijs-kwaliteitverhouding verbeteren. Ook begint de verwerking verder in het digitale tijdperk en zullen ondernemers moeten overstappen op digitale productieprocessen om relevant te blijven.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van papierpulp, papier en karton

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton tussen 2009 en 2019 is gestegen met 6.68% procentpunt naar 6.95%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton gemiddeld een bruto marge van 53.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.3% naar 7.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.5% 98.7% 98.4% 98.2%
Overige opbrengsten 1.5% 1.3% 1.6% 1.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.8% 51.2% 47.2% 46.2%
Bruto marge 47.2% 48.8% 52.8% 53.8%
  - Bruto Loon   11.4%   10.8%   11.1%   11.8%
  - Sociale lasten   1.8%   2.0%   2.0%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.7%   1.5%   1.6%
  - Overig   2.2%   2.2%   2.6%   2.4%
Personeelkosten Totaal 16.8% 16.7% 17.1% 18.2%
Verkoopkosten 0.6% 0.7% 0.5% 0.4%
Huisvestingskosten 1.3% 1.0% 1.1% 1.5%
Apparatuur en Inventaris 4.4% 4.1% 4.3% 4.6%
Energieverbruik 7.3% 7.3% 7.6% 7.2%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.6% 3.5% 4.8% 4.8%
Overige diensten 4.9% 4.9% 4.5% 3.5%
Overige bedrijfskosten 3.0% 3.2% 3.4% 6.3%
Bedrijfsresultaat 4.9% 7.0% 9.3% 7.0%

Laatste cijfers vervaardiging van papierpulp, papier en karton en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van papierpulp, papier en karton
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van papierpulp, papier en karton

Trend aantal bedrijven vervaardiging van papierpulp, papier en karton

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van papierpulp, papier en karton geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 55.