Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van papierpulp, papier en karton

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

55 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.97% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van papierpulp, papier en karton
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van papierpulp, papier en karton

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton (SBI code: 17.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van papierpulp, papier en karton

De branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton valt onder de sector vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.2%), Personeel (16.7%) en Kosten energieverbruik (7.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van papierpulp, papier en karton.
start vergelijking

Vervaardiging van papierpulp, papier en karton Trends

De vervaardiging van papierpulp, papier en karton is een bedrijfstak met constante veranderingen. Er wordt steeds meer gekeken naar duurzaamheid. Er moet steeds meer aandacht worden besteed aan energie-efficiëntie, recycling en gebruik van hernieuwbare bronnen. Om aan de steeds hogere verwachtingen te voldoen, moeten ondernemers hun productieproces optimaliseren en de prijs-kwaliteitverhouding verbeteren. Ook begint de verwerking verder in het digitale tijdperk en zullen ondernemers moeten overstappen op digitale productieprocessen om relevant te blijven.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van papierpulp, papier en karton

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton tussen 2009 en 2017 is gestegen met 6.69% procentpunt naar 6.97%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton gemiddeld een bruto marge van 48.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.9% naar 7.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van papierpulp, papier en karton
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.8% 98.5% 98.5% 98.7%
Overige opbrengsten 1.2% 1.5% 1.5% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 46.4% 49.4% 52.8% 51.2%
Bruto marge 53.6% 50.6% 47.2% 48.8%
  - Bruto Loon   10.9%   10.8%   11.4%   10.8%
  - Sociale lasten   1.6%   1.5%   1.8%   2.0%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.1%   1.4%   1.7%
  - Overig   1.6%   1.8%   2.2%   2.2%
Personeelkosten Totaal 15.2% 15.2% 16.8% 16.7%
Verkoopkosten 0.9% 0.6% 0.6% 0.7%
Huisvestingskosten 1.2% 1.3% 1.3% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 4.0% 4.3% 4.4% 4.1%
Energieverbruik 9.5% 8.7% 7.3% 7.3%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.7% 3.4% 3.6% 3.5%
Overige diensten 5.2% 4.6% 4.9% 4.9%
Overige bedrijfskosten 4.4% 3.1% 3.0% 3.2%
Bedrijfsresultaat 9.3% 9.1% 4.9% 7.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van papierpulp, papier en karton

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van papierpulp, papier en karton
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van papierpulp, papier en karton

Trend aantal bedrijven vervaardiging van papierpulp, papier en karton

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van papierpulp, papier en karton geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 55.