Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

385 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.60% OMZETGROEI
JANUARY 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.62% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren (SBI code: 17). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

De branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.1%), Personeel (16.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren.
start vergelijking

Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Trends

De bedrijfstak vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren is de laatste jaren sterk veranderd. Er is een toename van innovatieve voortbrengselen en technologieën, waaronder papier dat vettige inkten kan absorberen en karton dat gemakkelijk hergebruikt kan worden. Er is meer vraag naar biologisch afbreekbare producten, wat resulteert in een verschuiving naar meer milieuvriendelijke materialen. Daarnaast is digitalisering een belangrijke factor geworden, wat leidt tot meer online distributiemiddelen en verschillende nieuwe digitale producten. Ook is er een toenemende vraag naar duurzame maatregelen en systemen om de energie-efficiëntie te verhogen. Al deze veranderingen hebben een grote impact op de bedrijfstak en dienen rekening te worden gehouden door ondernemers.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren tussen 2009 en 2019 is gestegen met 6.87% procentpunt naar 10.62%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren gemiddeld een bruto marge van 44.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.0% naar 10.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.5% 99.4% 99.3% 99.3%
Overige opbrengsten 0.5% 0.6% 0.7% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 57.1% 56.8% 55.2% 55.1%
Bruto marge 42.9% 43.2% 44.8% 44.9%
  - Bruto Loon   11.0%   10.8%   11.1%   11.4%
  - Sociale lasten   1.7%   1.8%   1.9%   1.9%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.3%   1.3%   1.3%
  - Overig   1.8%   1.8%   2.1%   2.3%
Personeelkosten Totaal 15.7% 15.7% 16.4% 16.8%
Verkoopkosten 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Huisvestingskosten 1.4% 1.3% 1.4% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 2.5% 2.4% 2.5% 2.4%
Energieverbruik 2.4% 2.5% 2.6% 2.4%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.4% 0.3%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.6% 2.6% 3.3% 3.1%
Overige diensten 3.9% 3.7% 3.7% 3.0%
Overige bedrijfskosten 8.9% 9.7% 9.8% 4.1%
Bedrijfsresultaat 4.5% 4.3% 4.0% 10.6%

Laatste cijfers vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

Trend aantal bedrijven vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 385.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 156.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 56.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 11.9% lager.

Trend omzet vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenVervaardiging van papierpulp, papier en kartonVervaardiging van papier- en kartonwarenMeer industrie10 promotie tips MKBTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten