Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

350 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
36.50% OMZETGROEI
MARCH 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.27% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren (SBI code: 17). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

De branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren zijn respectievelijk: Kosten omzet (56.8%), Personeel (15.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (9.7%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 2.32% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.52% procentpunt naar 4.27%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren gemiddeld een bruto marge van 43.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.5% naar 4.3%.

Kosten naar soort vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar met Premium

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.38%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.62%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 56.79%
Bruto marge 43.21%
  - Bruto Loon   10.79%
  - Premie & Pensioen   2.98%
  - Andere Sociale lasten   0.13%
  - Overig   + 1.77%
Personeelkosten Totaal 15.67%
Verkoopkosten 0.58%
Huisvestingskosten 1.30%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.41%
Kosten energieverbruik 2.51%
Kosten vervoermiddelen 0.32%
Communicatiekosten 0.21%
Afschrijvingen 2.59%
Kosten van overige diensten 3.67%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 9.70%
Bedrijfsresultaat 4.27%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

Trend aantal bedrijven vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

Trend bedijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een afname van 45 bedrijven in 14 jaar

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 350.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 143.2. Dat betekent dat de omzet in 2021 43.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 16.4% hoger.

Trend omzet vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren (indexcijfers)

bedrijfstakinformatie excel

Premium: laatste cijfers en MS Office Tools

Met Premium toegang heeft u nu, naast toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren, ook de beschikking over onze MS Office tools voor ondernemers. Zo heeft u met de Excel bedrijfstakdashboard offline inzicht in omzet, kosten en winsttrend voor iedere bedrijfstak. Na inloggen kunt u hier natuurlijk ook online de laatste brancheinformatie vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren raadplegen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers, eigen cijfers vergelijken en bewaren
  • Excel bedrijfstakdatabase: alle bedrijfstakdata in Excel met handig dashboard
  • Kosteloos downloaden van de andere Firmfocus tools en templates

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor