Kengetallen branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 5.51% in 2014 naar 5.10% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren (sbi code: 17).

Trend winst en kosten vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

De branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren valt onder de sector industrie. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren . Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 5.51% in 2014 naar 5.10% in 2015.Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren, bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (57.3%) gevolgd door 'Personeel' (15.0%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (8.5%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 5.10% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 42.72%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 57.28%
Bruto Marge 42.72%
Personeel 15.04%
Verkoopkosten 0.59%
Huisvestingskosten 1.43%
Kosten apparatuur en inventaris 2.35%
Kosten energieverbruik 2.79%
Kosten vervoermiddelen 0.40%
Communicatiekosten 0.22%
Afschrijvingen 2.61%
Kosten van overige diensten 3.73%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 8.47%
Bedrijfsresultaat 5.10%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.