Kengetallen branche vervaardiging van producten van rubber

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 7.98% in 2014 naar 8.17% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: vervaardiging van producten van rubber (sbi code: 221).

Trend winst en kosten vervaardiging van producten van rubber

De branche vervaardiging van producten van rubber valt onder de sector vervaardiging van producten van rubber en kunststof. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst vervaardiging van producten van rubber

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche vervaardiging van producten van rubber. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 7.98% in 2014 naar 8.17% in 2015.Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van producten van rubber

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast vervaardiging van producten van rubber bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor vervaardiging van producten van rubber wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (53.9%) gevolgd door 'Personeel' (25.4%) en daarna 'Afschrijvingen' (2.7%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 8.17% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 46.06%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 53.94%
Bruto Marge 46.06%
Personeel 25.39%
Verkoopkosten 1.48%
Huisvestingskosten 1.18%
Kosten apparatuur en inventaris 0.98%
Kosten energieverbruik 1.48%
Kosten vervoermiddelen 0.59%
Communicatiekosten 0.20%
Afschrijvingen 2.66%
Kosten van overige diensten 1.77%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.17%
Bedrijfsresultaat 8.17%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche vervaardiging van producten van rubber

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche vervaardiging van producten van rubber. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers vervaardiging van producten van rubber
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.