Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten van rubber

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

95 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.88% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten van rubber
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van producten van rubber

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten van rubber (SBI code: 22.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van producten van rubber

De branche vervaardiging van producten van rubber valt onder de sector vervaardiging van producten van rubber en kunststof. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van producten van rubber in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (60.1%), Personeel (22.1%) en Afschrijvingen (3.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van producten van rubber.
start vergelijking

Vervaardiging van producten van rubber Trends

De bedrijfstak van vervaardiging van producten van rubber is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er wordt steeds meer gebruikt gemaakt van gerecyclede materialen. Dit betekent dat er meer aandacht is voor duurzaamheid. Ook zijn er meer technische ontwikkelingen gaande die de productkwaliteit verbeteren. Bedrijven in deze sector hebben tevens te maken met veranderende regelgeving, belemmeringen voor investeringen en stijgende lonen. Om succesvol te zijn moet een bedrijf inspelen op deze ontwikkelingen door te investeren in nieuwe technologieën, innovatieve producten en een optimale service.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van rubber

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van producten van rubber tussen 2009 en 2019 is gedaald met 3.50% procentpunt naar 1.88%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van producten van rubber gemiddeld een bruto marge van 39.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.1% naar 1.9%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van producten van rubber
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.2% 98.7% 96.7% 98.0%
Overige opbrengsten 0.8% 1.3% 3.3% 2.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 51.9% 53.1% 56.2% 60.1%
Bruto marge 48.1% 46.9% 43.8% 39.9%
  - Bruto Loon   16.7%   16.1%   15.5%   15.2%
  - Sociale lasten   2.5%   2.4%   2.5%   2.6%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.6%   1.6%   1.4%
  - Overig   4.0%   3.1%   3.1%   2.9%
Personeelkosten Totaal 24.8% 23.2% 22.7% 22.1%
Verkoopkosten 1.4% 1.6% 1.4% 1.4%
Huisvestingskosten 1.1% 1.4% 1.3% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.3% 1.4% 1.3%
Energieverbruik 1.6% 1.3% 1.3% 1.2%
Vervoermiddelen 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 2.8% 3.5% 3.2% 3.8%
Overige diensten 2.1% 3.6% 3.4% 3.5%
Overige bedrijfskosten 2.4% 3.2% 3.3% 3.4%
Bedrijfsresultaat 9.9% 6.9% 5.1% 1.9%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van producten van rubber, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van producten van rubber
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van rubber

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten van rubber

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten van rubber geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 95.