Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten van rubber

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

100 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.91% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten van rubber
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van producten van rubber

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten van rubber (SBI code: 22.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van producten van rubber

De branche vervaardiging van producten van rubber valt onder de sector vervaardiging van producten van rubber en kunststof. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van producten van rubber in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.1%), Personeel (23.2%) en Kosten van overige diensten (3.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van producten van rubber.
start vergelijking

Vervaardiging van producten van rubber Trends

De bedrijfstak van vervaardiging van producten van rubber is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er wordt steeds meer gebruikt gemaakt van gerecyclede materialen. Dit betekent dat er meer aandacht is voor duurzaamheid. Ook zijn er meer technische ontwikkelingen gaande die de productkwaliteit verbeteren. Bedrijven in deze sector hebben tevens te maken met veranderende regelgeving, belemmeringen voor investeringen en stijgende lonen. Om succesvol te zijn moet een bedrijf inspelen op deze ontwikkelingen door te investeren in nieuwe technologieën, innovatieve producten en een optimale service.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van rubber

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van producten van rubber tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.53% procentpunt naar 6.91%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van producten van rubber gemiddeld een bruto marge van 46.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.9% naar 6.9%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van producten van rubber
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 100.2% 99.8% 99.2% 98.7%
Overige opbrengsten -0.2% 0.2% 0.8% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 56.1% 53.9% 51.9% 53.1%
Bruto marge 43.9% 46.1% 48.1% 46.9%
  - Bruto Loon   16.4%   17.1%   16.7%   16.1%
  - Sociale lasten   2.6%   2.7%   2.5%   2.4%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.5%   1.6%   1.6%
  - Overig   3.5%   4.1%   4.0%   3.1%
Personeelkosten Totaal 23.8% 25.4% 24.8% 23.2%
Verkoopkosten 1.1% 1.5% 1.4% 1.6%
Huisvestingskosten 1.1% 1.2% 1.1% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.0% 1.3% 1.3%
Energieverbruik 1.6% 1.5% 1.6% 1.3%
Vervoermiddelen 0.5% 0.6% 0.4% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 3.1% 2.7% 2.8% 3.5%
Overige diensten 1.6% 1.8% 2.1% 3.6%
Overige bedrijfskosten 1.9% 2.1% 2.4% 3.2%
Bedrijfsresultaat 8.0% 8.3% 9.9% 6.9%

Laatste cijfers vervaardiging van producten van rubber en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van producten van rubber
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van rubber

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten van rubber

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten van rubber geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 100.