Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten van rubber en kunststof

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.590 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.30% OMZETGROEI
NOVEMBER 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.32% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van producten van rubber en kunststof

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof (SBI code: 22). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van producten van rubber en kunststof

De branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (52.5%), Personeel (21.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van producten van rubber en kunststof.
start vergelijking

Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Trends

De bedrijfstak vervaardiging van producten van rubber en kunststof (sbi code: 22) is sterk aan het veranderen. Door de toegenomen vraag naar milieuvriendelijker alternatieven voor producten mede door het benutten van circulair materiaal, is er een toename in producten op basis van recycleerbaar kunststof. Ondernemers moeten rekening houden met een veranderende vraag naar producten die beter presteren dan hun huidige aanbod en die milieuvriendelijker zijn. De ontwikkeling naar een klimaatbestendige economie zal de consumenten ook beïnvloeden door ze milieubewustere koopkeuzes laten maken. Daarnaast wordt er steeds meer gevraagd naar ‘smart’ producten met technologie, die hun werking verbeteren. Technologische innovatie en milieueducatie staan voorop bij het verkopen van nieuwe productlijnen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van rubber en kunststof

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.72% procentpunt naar 7.32%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof gemiddeld een bruto marge van 47.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.0% naar 7.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.1% 98.3% 98.5% 98.8%
Overige opbrengsten 0.9% 1.7% 1.5% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.6% 53.0% 53.4% 52.5%
Bruto marge 47.4% 47.0% 46.6% 47.5%
  - Bruto Loon   14.6%   14.4%   13.8%   14.3%
  - Sociale lasten   2.3%   2.2%   2.3%   2.4%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.3%   1.2%   1.3%
  - Overig   3.2%   3.3%   3.3%   3.4%
Personeelkosten Totaal 21.4% 21.2% 20.8% 21.3%
Verkoopkosten 1.3% 1.3% 1.2% 1.5%
Huisvestingskosten 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
Apparatuur en Inventaris 2.0% 1.8% 1.9% 2.0%
Energieverbruik 1.8% 1.6% 1.7% 1.7%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 3.4% 3.3% 3.2% 3.6%
Overige diensten 2.5% 2.5% 2.5% 2.8%
Overige bedrijfskosten 3.6% 4.5% 4.7% 4.7%
Bedrijfsresultaat 8.8% 8.0% 8.0% 7.3%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van producten van rubber en kunststof?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van producten van rubber en kunststof
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van rubber en kunststof

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten van rubber en kunststof

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten van rubber en kunststof geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 255 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.590.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 133. Dat betekent dat de omzet in 2023 33% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7.5% lager.

Trend omzet vervaardiging van producten van rubber en kunststof (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van producten van rubber en kunststofDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van producten van rubberVervaardiging van producten van kunststofMeer industrie10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor OndernemersAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten