Branchecijfers Groothandel in kleding en schoenen

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van groothandel in kleding en schoenen.

Branchecijfers exploitatie groothandel in kleding en schoenen

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor groothandel in kleding en schoenen. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector groothandel in kleding en schoenen worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Groothandel in non-food. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector groothandel in kleding en schoenen


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Gemiddeld bedrijfsresultaat groothandel in kleding en schoenen: 8,21%

Als eerste valt op dat in de sector groothandel in kleding en schoenen een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 8,21 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 8,21 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 91,79% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 64,62%. U kunt de sector groothandel in kleding en schoenen vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie groothandel in kleding en schoenen.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector groothandel in kleding en schoenen. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Groothandel in kleding en schoenen

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Groothandel in kleding en schoenen
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
64,62 %
Bruto marge
35,38 %
Personeelskosten
10,33 %
Afschrijvingen
1,42 %
Overig ingekochte diensten
2,09 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,20 %
Huisvestingskosten
2,36 %
Energiekosten
0,26 %
Kosten Communicatie
0,30 %
Overige Kosten
4,09 %
Verkoopkosten
5,29 %
Vervoerskosten
0,83 %
Bedrijfsresultaat
8,21 %