Branchecijfers Accountancy, administratie ed

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van accountancy, administratie ed.

Sector informatie accountancy, administratie ed

Branchecijfers exploitatie accountancy, administratie ed

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor accountancy, administratie ed. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector accountancy, administratie ed worden verzameld door het CBS.

De cijfers zijn van 2010. Voor een recenter en gedetailleerder beeld gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is beschikbaar in de online winkel.
Deze bedrijfstak behoort tot de sector Juridische diensten en administratie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers accountancy en administratie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast accountancy en administratie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat accountancy, administratie ed: 19,32%

Als eerste valt op dat in de sector accountancy, administratie ed een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 19,32 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 19,32 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 80,68% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 48,96%. U kunt de sector accountancy, administratie ed vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie accountancy, administratie ed.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector accountancy, administratie ed. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Accountancy, administratie ed

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Accountancy, administratie ed
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
6,22 %
Bruto marge
93,78 %
Personeelskosten
48,96 %
Afschrijvingen
3,46 %
Overig ingekochte diensten
2,57 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,80 %
Huisvestingskosten
5,04 %
Energiekosten
0,56 %
Kosten Communicatie
1,22 %
Overige Kosten
7,53 %
Verkoopkosten
1,55 %
Vervoerskosten
2,77 %
Bedrijfsresultaat
19,32 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche accountancy en administratie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.