Branchecijfers Groothandel in metaal en erts
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van groothandel in metaal en erts.

Sector informatie groothandel in metaal en erts

Branchecijfers exploitatie groothandel in metaal en erts

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor groothandel in metaal en erts. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector groothandel in metaal en erts worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Overige gespecialiseerde groothandel. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers groothandel in metaal en erts

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast groothandel in metaal en erts, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat groothandel in metaal en erts: 3,83%

Als eerste valt op dat in de sector groothandel in metaal en erts een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 3,83 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 3,83 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 96,17% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 82,45%. U kunt de sector groothandel in metaal en erts vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie groothandel in metaal en erts.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector groothandel in metaal en erts. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Groothandel in metaal en erts

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Groothandel in metaal en erts
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
82,45 %
Bruto marge
17,55 %
Personeelskosten
7,16 %
Afschrijvingen
1,15 %
Overig ingekochte diensten
1,66 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,38 %
Huisvestingskosten
0,93 %
Energiekosten
0,24 %
Kosten Communicatie
0,17 %
Overige Kosten
1,07 %
Verkoopkosten
0,51 %
Vervoerskosten
0,45 %
Bedrijfsresultaat
3,83 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche groothandel in metaal en erts en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.