Brancheinformatie en cijfers behandeling van afval

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

195 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.40% WINST (% OMZET)
2019
1.900 VACATURES SECTOR
Behandeling van afval
KW1 2024

Branchecijfers behandeling van afval

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche behandeling van afval (SBI code: 38.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten behandeling van afval

De branche behandeling van afval valt onder de sector afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche behandeling van afval in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (39.3%), Personeel (19.1%) en Afschrijvingen (13.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor behandeling van afval.
start vergelijking

Behandeling van afval Trends

Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen die starters in de afvalbehandelingssector moeten overwegen. Het merendeel van de afvalstoxines worden momenteel uit de milieubelasting verwijderd tijdens de recycling. Het gebruik van chemische verwerkingstechnologie is ook verbeterd en neemt toe om meer te verwerken en efficiënter te verwerken. Verpakkingen zijn ook steeds duurzamer geworden, waardoor minder afval wordt gegenereerd. Om milieurisico's te verminderen, zijn er ook veel voorzorgsmaatregelen zoals bio-afvalverwerking die worden geïmplementeerd. Ten slotte is de algemene publiciteit rond duurzaamheid en milieu de afgelopen jaren toegenomen, waardoor consumenten zich meer bewust zijn geworden van hun afval en dit effect heeft op afvalbehandelingsbedrijven.

Bedrijfsresultaat behandeling van afval

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche behandeling van afval tussen 2009 en 2019 is gedaald met 5.09% procentpunt naar 8.40%. Hierbij wordt in de branche behandeling van afval gemiddeld een bruto marge van 60.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 11.9% naar 8.4%.

Kosten per categorie branche behandeling van afval
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 92.4% 93.4% 94.8% 94.6%
Overige opbrengsten 7.6% 6.6% 5.2% 5.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 33.5% 36.4% 38.8% 39.3%
Bruto marge 66.5% 63.6% 61.2% 60.7%
  - Bruto Loon   12.8%   12.9%   12.0%   11.8%
  - Sociale lasten   1.8%   1.7%   1.8%   1.7%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.6%   1.5%   1.5%
  - Overig   3.8%   3.8%   3.3%   4.1%
Personeelkosten Totaal 19.7% 19.9% 18.6% 19.1%
Verkoopkosten 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Huisvestingskosten 3.0% 2.8% 2.8% 3.0%
Apparatuur en Inventaris 6.1% 6.4% 6.3% 5.8%
Energieverbruik 1.4% 1.3% 1.3% 1.5%
Vervoermiddelen 2.5% 2.2% 1.9% 1.7%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
Afschrijvingen 13.8% 11.9% 10.9% 13.0%
Overige diensten 2.1% 2.0% 2.0% 2.2%
Overige bedrijfskosten 4.5% 4.0% 5.2% 5.5%
Bedrijfsresultaat 13.0% 12.5% 11.9% 8.4%

Laatste cijfers behandeling van afval en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief behandeling van afval
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat behandeling van afval

Trend aantal bedrijven behandeling van afval

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven behandeling van afval geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 195.