Brancheinformatie en cijfers behandeling van afval

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

200 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
12.48% WINST (% OMZET)
2017
1.000 VACATURES SECTOR
Behandeling van afval
KW02 - 2023

Branchecijfers behandeling van afval

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche behandeling van afval (SBI code: 38.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten behandeling van afval

De branche behandeling van afval valt onder de sector afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche behandeling van afval zijn respectievelijk: Kosten omzet (36.4%), Personeel (19.9%) en Afschrijvingen (11.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor behandeling van afval.
start vergelijking

Behandeling van afval Trends

Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen die starters in de afvalbehandelingssector moeten overwegen. Het merendeel van de afvalstoxines worden momenteel uit de milieubelasting verwijderd tijdens de recycling. Het gebruik van chemische verwerkingstechnologie is ook verbeterd en neemt toe om meer te verwerken en efficiënter te verwerken. Verpakkingen zijn ook steeds duurzamer geworden, waardoor minder afval wordt gegenereerd. Om milieurisico's te verminderen, zijn er ook veel voorzorgsmaatregelen zoals bio-afvalverwerking die worden geïmplementeerd. Ten slotte is de algemene publiciteit rond duurzaamheid en milieu de afgelopen jaren toegenomen, waardoor consumenten zich meer bewust zijn geworden van hun afval en dit effect heeft op afvalbehandelingsbedrijven.

Bedrijfsresultaat behandeling van afval

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche behandeling van afval tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.01% procentpunt naar 12.48%. Hierbij wordt in de branche behandeling van afval gemiddeld een bruto marge van 63.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 13.0% naar 12.5%.

Kosten per categorie branche behandeling van afval
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 95.6% 95.1% 92.4% 93.4%
Overige opbrengsten 4.4% 4.9% 7.6% 6.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 31.8% 32.7% 33.5% 36.4%
Bruto marge 68.2% 67.3% 66.5% 63.6%
  - Bruto Loon   13.1%   12.6%   12.8%   12.9%
  - Sociale lasten   1.8%   1.6%   1.8%   1.7%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.4%   1.4%   1.6%
  - Overig   3.4%   3.8%   3.8%   3.8%
Personeelkosten Totaal 19.8% 19.4% 19.7% 19.9%
Verkoopkosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.4%
Huisvestingskosten 2.9% 3.1% 3.0% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 6.1% 5.9% 6.1% 6.4%
Energieverbruik 2.5% 2.0% 1.4% 1.3%
Vervoermiddelen 2.5% 2.8% 2.5% 2.2%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 14.3% 14.5% 13.8% 11.9%
Overige diensten 2.4% 2.7% 2.1% 2.0%
Overige bedrijfskosten 3.6% 3.6% 4.5% 4.0%
Bedrijfsresultaat 13.5% 12.8% 13.0% 12.5%

Ondersteun uw zakelijk inzicht behandeling van afval

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief behandeling van afval
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat behandeling van afval

Trend aantal bedrijven behandeling van afval

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven behandeling van afval geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 200.