Branchecijfers Behandeling van afval

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 13.46% in 2014 naar 12.79% in 2015

Behandeling van afval (382)

Trend winst en kosten voor Behandeling van afval

De branche Behandeling van afval valt onder de sector Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Behandeling van afval: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Behandeling van afval. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 13.46% in 2014 naar 12.79% in 2015.Laatst beschikbare cijfers behandeling van afval

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast behandeling van afval bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Behandeling van afval: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Behandeling van afval wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (32.7%) gevolgd door 'Personeel' (19.4%) en daarna 'Afschrijvingen' (14.5%). De gemiddelde winstmarge Behandeling van afval is 67.34%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 12.79% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 32.66%
Bruto Marge 67.34%
Personeel 19.39%
Verkoopkosten 0.28%
Huisvestingskosten 3.14%
Kosten apparatuur en inventaris 5.91%
Kosten energieverbruik 2.01%
Kosten vervoermiddelen 2.82%
Communicatiekosten 0.20%
Afschrijvingen 14.48%
Kosten van overige diensten 2.74%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.58%
Bedrijfsresultaat 12.79%

Branchecijfers Behandeling van afval in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Behandeling van afval

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Behandeling van afval. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Behandeling van afval
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.