Brancheinformatie en cijfers voorbereiding tot recycling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

590 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.77% WINST (% OMZET)
2019
1.900 VACATURES SECTOR
Voorbereiding tot recycling
KW1 2024

Branchecijfers voorbereiding tot recycling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche voorbereiding tot recycling (SBI code: 38.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten voorbereiding tot recycling

De branche voorbereiding tot recycling valt onder de sector afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche voorbereiding tot recycling in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (67.1%), Personeel (11.6%) en Afschrijvingen (3.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor voorbereiding tot recycling.
start vergelijking

Voorbereiding tot recycling Trends

De bedrijfstak Recyclingbedrijf is in de afgelopen jaren flink in beweging. Er is automatisering bijgekomen, waardoor de verwerking van materialen sneller en efficiënter wordt. Het toepassen van technologie om de recyclingprocessen te verbeteren is daarbij belangrijk. Ook is er meer focus op duurzaamheid, waarmee ook de vraag naar duurzame recyclebare materialen groter is geworden. De veranderende consumentengedrag en technologische innovaties maken het belangrijk om met de tijd mee te gaan en flexibel te blijven om trends te volgen.

Bedrijfsresultaat voorbereiding tot recycling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche voorbereiding tot recycling tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.51% procentpunt naar 4.77%. Hierbij wordt in de branche voorbereiding tot recycling gemiddeld een bruto marge van 32.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.2% naar 4.8%.

Kosten per categorie branche voorbereiding tot recycling
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.8% 100.1% 100.4% 99.2%
Overige opbrengsten 0.2% -0.1% -0.4% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 64.4% 63.4% 62.4% 67.1%
Bruto marge 35.6% 36.6% 37.6% 32.9%
  - Bruto Loon   7.0%   6.7%   6.7%   7.1%
  - Sociale lasten   1.1%   1.2%   1.1%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.5%   0.5%   0.6%
  - Overig   2.7%   3.1%   3.0%   2.6%
Personeelkosten Totaal 11.4% 11.5% 11.4% 11.6%
Verkoopkosten 0.8% 1.0% 1.0% 0.4%
Huisvestingskosten 2.2% 2.3% 2.3% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 3.7% 4.4% 4.5% 3.1%
Energieverbruik 1.3% 1.2% 1.5% 1.6%
Vervoermiddelen 1.2% 1.1% 1.1% 1.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.9% 3.7% 3.8% 3.8%
Overige diensten 1.6% 1.6% 1.9% 1.8%
Overige bedrijfskosten 2.0% 2.6% 2.9% 2.2%
Bedrijfsresultaat 7.4% 7.1% 7.2% 4.8%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers voorbereiding tot recycling?

Versterk uw inzicht in de branche voorbereiding tot recycling en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder voorbereiding tot recycling
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat voorbereiding tot recycling

Trend aantal bedrijven voorbereiding tot recycling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven voorbereiding tot recycling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 295 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 590.