Brancheinformatie en cijfers voorbereiding tot recycling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

580 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.13% WINST (% OMZET)
2017
1.000 VACATURES SECTOR
Voorbereiding tot recycling
KW02 - 2023

Branchecijfers voorbereiding tot recycling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche voorbereiding tot recycling (SBI code: 38.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten voorbereiding tot recycling

De branche voorbereiding tot recycling valt onder de sector afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche voorbereiding tot recycling zijn respectievelijk: Kosten omzet (63.4%), Personeel (11.5%) en Kosten Apparatuur en Inventaris (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor voorbereiding tot recycling.
start vergelijking

Voorbereiding tot recycling Trends

De bedrijfstak Recyclingbedrijf is in de afgelopen jaren flink in beweging. Er is automatisering bijgekomen, waardoor de verwerking van materialen sneller en efficiënter wordt. Het toepassen van technologie om de recyclingprocessen te verbeteren is daarbij belangrijk. Ook is er meer focus op duurzaamheid, waarmee ook de vraag naar duurzame recyclebare materialen groter is geworden. De veranderende consumentengedrag en technologische innovaties maken het belangrijk om met de tijd mee te gaan en flexibel te blijven om trends te volgen.

Bedrijfsresultaat voorbereiding tot recycling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche voorbereiding tot recycling tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.84% procentpunt naar 7.13%. Hierbij wordt in de branche voorbereiding tot recycling gemiddeld een bruto marge van 36.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.4% naar 7.1%.

Kosten per categorie branche voorbereiding tot recycling
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 100.0% 99.0% 99.8% 100.1%
Overige opbrengsten 0.0% 1.0% 0.2% -0.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 69.7% 70.1% 64.4% 63.4%
Bruto marge 30.3% 29.9% 35.6% 36.6%
  - Bruto Loon   6.9%   7.0%   7.0%   6.7%
  - Sociale lasten   1.1%   1.0%   1.1%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.6%   0.5%
  - Overig   1.7%   1.8%   2.7%   3.1%
Personeelkosten Totaal 10.3% 10.4% 11.4% 11.5%
Verkoopkosten 0.6% 0.6% 0.8% 1.0%
Huisvestingskosten 2.1% 2.0% 2.2% 2.3%
Apparatuur en Inventaris 2.6% 2.6% 3.7% 4.4%
Energieverbruik 1.9% 1.7% 1.3% 1.2%
Vervoermiddelen 2.0% 1.7% 1.2% 1.1%
Communicatiekosten 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.6% 3.6% 3.9% 3.7%
Overige diensten 1.0% 1.1% 1.6% 1.6%
Overige bedrijfskosten 2.4% 2.1% 2.0% 2.6%
Bedrijfsresultaat 3.7% 4.0% 7.4% 7.1%

Ondersteun uw zakelijk inzicht voorbereiding tot recycling

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief voorbereiding tot recycling
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat voorbereiding tot recycling

Trend aantal bedrijven voorbereiding tot recycling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven voorbereiding tot recycling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 295 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 580.