Brancheinformatie en cijfers inzameling van afval

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

305 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.35% WINST (% OMZET)
2019
1.900 VACATURES SECTOR
Inzameling van afval
KW1 2024

Branchecijfers inzameling van afval

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche inzameling van afval (SBI code: 38.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten inzameling van afval

De branche inzameling van afval valt onder de sector afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche inzameling van afval in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.5%), Personeel (26.2%) en Kosten vervoermiddelen (7.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor inzameling van afval.
start vergelijking

Inzameling van afval Trends

De bedrijfstak Afvalinzamelingsbedrijf (38.1) heeft in jarenlange tijd een flinke groei doorgemaakt. De afvalinzamelingen zijn steeds schoner geworden als gevolg van nieuwe technologieën, waardoor het milieubewustzijn binnen de branche toeneemt. Ook het gebruik van moderne apparatuur, zoals vrachtwagens met laadplatforms, heeft de efficiëntie ten goede gekomen. Er wordt steeds vaker overgestapt op geautomatiseerde systemen om de stortplaatsen efficiënter te beheren, waardoor de conditie van de stortplaatsen verbeterd is. Als starter in de branche is het dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste technologieën en innovaties, om aan de veranderende behoeften te kunnen voldoen.

Bedrijfsresultaat inzameling van afval

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche inzameling van afval tussen 2009 en 2019 is gedaald met 2.77% procentpunt naar 4.35%. Hierbij wordt in de branche inzameling van afval gemiddeld een bruto marge van 54.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.7% naar 4.3%.

Kosten per categorie branche inzameling van afval
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.9% 99.9% 99.9% 99.8%
Overige opbrengsten 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 43.2% 46.3% 46.6% 45.5%
Bruto marge 56.8% 53.7% 53.4% 54.5%
  - Bruto Loon   17.4%   15.6%   16.5%   16.5%
  - Sociale lasten   2.7%   2.4%   2.7%   2.6%
  - Pensioenpremies   2.0%   1.7%   1.9%   1.8%
  - Overig   6.3%   5.3%   5.7%   5.3%
Personeelkosten Totaal 28.3% 25.1% 26.7% 26.2%
Verkoopkosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Huisvestingskosten 2.5% 1.7% 1.8% 1.8%
Apparatuur en Inventaris 2.1% 2.4% 2.1% 1.7%
Energieverbruik 0.4% 0.5% 0.4% 0.8%
Vervoermiddelen 8.4% 8.3% 8.3% 7.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 6.3% 5.5% 4.7% 6.0%
Overige diensten 1.3% 1.5% 1.4% 1.6%
Overige bedrijfskosten 3.9% 3.4% 3.7% 4.0%
Bedrijfsresultaat 2.9% 4.8% 3.7% 4.3%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers inzameling van afval?

Versterk uw inzicht in de branche inzameling van afval en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder inzameling van afval
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat inzameling van afval

Trend aantal bedrijven inzameling van afval

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven inzameling van afval geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 20 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 305.