Brancheinformatie en cijfers inzameling van afval

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

285 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.83% WINST (% OMZET)
2017
1.000 VACATURES SECTOR
Inzameling van afval
KW02 - 2023

Branchecijfers inzameling van afval

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche inzameling van afval (SBI code: 38.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten inzameling van afval

De branche inzameling van afval valt onder de sector afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche inzameling van afval zijn respectievelijk: Kosten omzet (46.3%), Personeel (25.1%) en Kosten vervoermiddelen (8.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor inzameling van afval.
start vergelijking

Inzameling van afval Trends

De bedrijfstak Afvalinzamelingsbedrijf (38.1) heeft in jarenlange tijd een flinke groei doorgemaakt. De afvalinzamelingen zijn steeds schoner geworden als gevolg van nieuwe technologieën, waardoor het milieubewustzijn binnen de branche toeneemt. Ook het gebruik van moderne apparatuur, zoals vrachtwagens met laadplatforms, heeft de efficiëntie ten goede gekomen. Er wordt steeds vaker overgestapt op geautomatiseerde systemen om de stortplaatsen efficiënter te beheren, waardoor de conditie van de stortplaatsen verbeterd is. Als starter in de branche is het dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste technologieën en innovaties, om aan de veranderende behoeften te kunnen voldoen.

Bedrijfsresultaat inzameling van afval

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche inzameling van afval tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.29% procentpunt naar 4.83%. Hierbij wordt in de branche inzameling van afval gemiddeld een bruto marge van 53.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 2.9% naar 4.8%.

Kosten per categorie branche inzameling van afval
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.5% 99.8% 99.9% 99.9%
Overige opbrengsten 0.5% 0.2% 0.1% 0.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 37.4% 38.8% 43.2% 46.3%
Bruto marge 62.6% 61.2% 56.8% 53.7%
  - Bruto Loon   18.4%   18.1%   17.4%   15.6%
  - Sociale lasten   3.1%   2.7%   2.7%   2.4%
  - Pensioenpremies   2.0%   2.0%   2.0%   1.7%
  - Overig   6.9%   6.7%   6.3%   5.3%
Personeelkosten Totaal 30.5% 29.5% 28.3% 25.1%
Verkoopkosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Huisvestingskosten 2.7% 2.7% 2.5% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 2.5% 2.3% 2.1% 2.4%
Energieverbruik 0.4% 0.5% 0.4% 0.5%
Vervoermiddelen 9.3% 8.5% 8.4% 8.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 8.0% 6.9% 6.3% 5.5%
Overige diensten 1.8% 1.7% 1.3% 1.5%
Overige bedrijfskosten 3.7% 3.7% 3.9% 3.4%
Bedrijfsresultaat 3.1% 4.8% 2.9% 4.8%

Ondersteun uw zakelijk inzicht inzameling van afval

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief inzameling van afval
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat inzameling van afval

Trend aantal bedrijven inzameling van afval

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven inzameling van afval geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 20 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 285.