Brancheinformatie en cijfers bouw van overige civieltechnische werken

545 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.00% OMZETGROEI
APRIL 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
26.000 VACATURES SECTOR
Bouw van overige civieltechnische werken
KW02 - 2023

Branchecijfers bouw van overige civieltechnische werken

Hier treft u informatie en kengetallen aan over omzet en aantal bedrijven voor de branche bouw van overige civieltechnische werken (SBI code: 42.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) (klik om te bekijken).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) (SBI code: 42).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Grond-, water- en wegenbouw (42) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Bouw van overige civieltechnische werken Trends

Ondernemers in de bedrijfstak bouw van overige civieltechnische werken moeten rekening houden met verschillende ontwikkelingen. De steeds meer digitaliserende arbeidsmarkt vraagt om een verandering in werkwijze, waar in het bereiken van klanten vereenvoudigd wordt en procesmonitoring voortdurend opvolging krijgt. Om kosten te reduceren worden nieuwe technieken en materialen in steeds grotere mate toegepast in de branche, waaronder 3D-gedrukte constructies. Daarnaast wordt er steeds meer gewerkt met slimme technologie, waardoor ontwerpfouten in de planning worden voorkomen. Al met al betekent dit dat ondernemers creatief moeten zijn wanneer het gaat om het implementeren van deze veranderingen om succes te behalen in de branche.

Trend aantal bedrijven bouw van overige civieltechnische werken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouw van overige civieltechnische werken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 400 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 545.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche bouw van overige civieltechnische werken aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 95. Dat betekent dat de omzet in 2022 5% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 1% lager.

Trend omzet bouw van overige civieltechnische werken (indexcijfers)