Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers leggen van kabels en buizen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

7.290 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.40% OMZETGROEI
NOVEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.54% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Leggen van kabels en buizen
KW1 2024

Branchecijfers leggen van kabels en buizen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche leggen van kabels en buizen (SBI code: 42.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten leggen van kabels en buizen

De branche leggen van kabels en buizen valt onder de sector grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche leggen van kabels en buizen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.5%), Personeel (28.8%) en Kosten vervoermiddelen (2.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor leggen van kabels en buizen.
start vergelijking

Leggen van kabels en buizen Trends

In de bedrijfstak Kabel en Buizenlegger (42.2) worden steeds meer technieken en mechanische hulpmiddelen gebruikt om het aanleggen van kabels en buizen eenvoudiger en efficiƫnter te maken. Daarnaast wordt er steeds strenger gelet op bijvoorbeeld de veiligheid van een installatie en het milieu. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van modernere technieken zoals communicatienetwerken, die extra aandacht vereisen tijdens het aanleggen. Al deze ontwikkelingen betekenen dat kabel- en buizenleggers nieuwe instrumenten en technieken moeten omarmen om succesvol te blijven.

Bedrijfsresultaat leggen van kabels en buizen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche leggen van kabels en buizen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.16% procentpunt naar 6.54%. Hierbij wordt in de branche leggen van kabels en buizen gemiddeld een bruto marge van 48.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.2% naar 6.5%.

Kosten per categorie branche leggen van kabels en buizen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 100.3% 97.8% 97.5% 94.9%
Overige opbrengsten -0.3% 2.2% 2.5% 5.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.0% 47.0% 50.7% 51.5%
Bruto marge 53.0% 53.0% 49.3% 48.5%
  - Bruto Loon   21.6%   20.2%   18.3%   17.2%
  - Sociale lasten   3.5%   3.2%   3.1%   3.0%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.0%   1.9%   1.8%
  - Overig   7.3%   7.7%   7.2%   6.8%
Personeelkosten Totaal 34.5% 33.1% 30.5% 28.8%
Verkoopkosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Huisvestingskosten 1.4% 1.4% 1.3% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 3.2% 2.5% 2.4% 2.1%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.4%
Vervoermiddelen 2.9% 3.0% 2.8% 2.7%
Communicatiekosten 0.3% 0.5% 0.5% 0.3%
Afschrijvingen 1.4% 1.6% 1.5% 2.1%
Overige diensten 1.7% 1.9% 1.7% 1.4%
Overige bedrijfskosten 2.8% 3.1% 2.9% 2.5%
Bedrijfsresultaat 4.1% 5.3% 5.2% 6.5%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers leggen van kabels en buizen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder leggen van kabels en buizen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat leggen van kabels en buizen

Trend aantal bedrijven leggen van kabels en buizen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven leggen van kabels en buizen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 6.140 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 7.290.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche leggen van kabels en buizen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 192.2. Dat betekent dat de omzet in 2023 92.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.3% hoger.

Trend omzet leggen van kabels en buizen (indexcijfers)