Brancheinformatie en cijfers leggen van kabels en buizen

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 5.35% in 2017 naar 5.19% in 2018

4.210 BEDRIJVEN
KW04 - 2021
4.90% OMZETGROEI
JULY 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.19% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers leggen van kabels en buizen

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche leggen van kabels en buizen (SBI code: 42.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) (klik om te bekijken).

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 247 bedrijven per jaar.

In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal bedrijven 4.210.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2020 voor de branche leggen van kabels en buizen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015.

In 2020 was de omzetindex 147.1. Dat betekent dat de omzet in 2020 47.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.7% hoger.

Trend aantal bedrijven leggen van kabels en buizen

Trend omzet leggen van kabels en buizen (indexcijfers)

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers leggen van kabels en buizen


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2018)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 97.50%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.50%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 50.71%
Bruto marge 49.29%
Personeelkosten 30.49%
Verkoopkosten 0.33%
Huisvestingskosten 1.28%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.39%
Kosten energieverbruik 0.22%
Kosten vervoermiddelen 2.83%
Communicatiekosten 0.52%
Afschrijvingen 1.49%
Kosten van overige diensten 1.71%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.85%
Bedrijfsresultaat 5.19%

Trend winst en kosten leggen van kabels en buizen

De branche leggen van kabels en buizen valt onder de sector grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat leggen van kabels en buizen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche leggen van kabels en buizen tussen 2009 en 2018 is gedaald met 0.19% procentpunt naar 5.19%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche leggen van kabels en buizen zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.7%), Personeel (30.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.9%).

Trend bedrijfsresultaat leggen van kabels en buizen

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor