Brancheinformatie en cijfers leggen van kabels en buizen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

6.890 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
13.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.35% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Leggen van kabels en buizen
KW02 - 2023

Branchecijfers leggen van kabels en buizen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche leggen van kabels en buizen (SBI code: 42.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten leggen van kabels en buizen

De branche leggen van kabels en buizen valt onder de sector grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche leggen van kabels en buizen zijn respectievelijk: Kosten omzet (47.0%), Personeel (33.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor leggen van kabels en buizen.
start vergelijking

Leggen van kabels en buizen Trends

In de bedrijfstak Kabel en Buizenlegger (42.2) worden steeds meer technieken en mechanische hulpmiddelen gebruikt om het aanleggen van kabels en buizen eenvoudiger en efficiënter te maken. Daarnaast wordt er steeds strenger gelet op bijvoorbeeld de veiligheid van een installatie en het milieu. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van modernere technieken zoals communicatienetwerken, die extra aandacht vereisen tijdens het aanleggen. Al deze ontwikkelingen betekenen dat kabel- en buizenleggers nieuwe instrumenten en technieken moeten omarmen om succesvol te blijven.

Bedrijfsresultaat leggen van kabels en buizen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche leggen van kabels en buizen tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.03% procentpunt naar 5.35%. Hierbij wordt in de branche leggen van kabels en buizen gemiddeld een bruto marge van 53.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.1% naar 5.3%.

Kosten per categorie branche leggen van kabels en buizen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 95.1% 94.1% 100.3% 97.8%
Overige opbrengsten 4.9% 5.9% -0.3% 2.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 48.9% 46.7% 47.0% 47.0%
Bruto marge 51.1% 53.3% 53.0% 53.0%
  - Bruto Loon   21.7%   23.2%   21.6%   20.2%
  - Sociale lasten   3.5%   3.6%   3.5%   3.2%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.2%   2.2%   2.0%
  - Overig   5.4%   6.1%   7.3%   7.7%
Personeelkosten Totaal 32.9% 35.1% 34.5% 33.1%
Verkoopkosten 0.6% 0.4% 0.4% 0.3%
Huisvestingskosten 1.5% 1.5% 1.4% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 2.5% 2.7% 3.2% 2.5%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 3.4% 3.4% 2.9% 3.0%
Communicatiekosten 0.3% 0.4% 0.3% 0.5%
Afschrijvingen 1.5% 1.6% 1.4% 1.6%
Overige diensten 1.4% 1.6% 1.7% 1.9%
Overige bedrijfskosten 3.1% 2.9% 2.8% 3.1%
Bedrijfsresultaat 3.7% 3.4% 4.1% 5.3%

Ondersteun uw zakelijk inzicht leggen van kabels en buizen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief leggen van kabels en buizen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat leggen van kabels en buizen

Trend aantal bedrijven leggen van kabels en buizen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven leggen van kabels en buizen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 6.140 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 6.890.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche leggen van kabels en buizen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 169. Dat betekent dat de omzet in 2022 69% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13% hoger.

Trend omzet leggen van kabels en buizen (indexcijfers)