Brancheinformatie en cijfers groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren

480 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
37.90% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR

Branchecijfers groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren (SBI code: 46.33). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (klik om te bekijken).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (SBI code: 46.3).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel in voedings- en genotmiddelen (46.3) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren Trends

In de groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren is het belangrijk om mee te gaan met de nieuwste trends op gebied van technologie en producten. Ondernemers moeten blijven investeren in hun onderneming om bij te blijven met de laatste oplossingen, vooral op het gebied van logistiek. Door de continue toename in de hoeveelheid producten die in Nederland aanwezig zijn, ontstaan er veel kansen voor groothandels. Investichteren daarom ook in hun verkoopafdeling door middel van vergrotende en goede klantenservice. Daarnaast is het belangrijk om in contact te blijven met invoerders, leveranciers en exporteurs om up to date te blijven met de laatste technologische ontwikkelingen, trends en tendensen.

Trend aantal bedrijven groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 30 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 480.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 131.8. Dat betekent dat de omzet in 2021 31.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.9% hoger.

Trend omzet groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren (indexcijfers)