Brancheinformatie en cijfers hotel-restaurants

Helaas geen winstcijfers op dit niveau.

1.645 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven hotel-restaurants

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven hotel-restaurants geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 230 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.645.