Brancheinformatie en cijfers markt- en opinieonderzoekbureaus

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.420 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.15% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Markt- en opinieonderzoekbureaus
KW02 - 2023

Branchecijfers markt- en opinieonderzoekbureaus

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche markt- en opinieonderzoekbureaus (SBI code: 73.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche reclame en marktonderzoek (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten markt- en opinieonderzoekbureaus

De branche markt- en opinieonderzoekbureaus valt onder de sector reclame en marktonderzoek. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche markt- en opinieonderzoekbureaus zijn respectievelijk: Kosten omzet (35.3%), Personeel (32.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor markt- en opinieonderzoekbureaus.
start vergelijking

Markt- en opinieonderzoekbureaus Trends

De bedrijfstak Markt- en Opinieonderzoeksbureau (73.2) is in de afgelopen jaren flink in ontwikkeling geweest. Belangrijke technologische ontwikkelingen zoals big data, artificial intelligence en social media hebben een impact gehad op hoe markt- en opinieonderzoekers hun werk doen. Er is ook een toename in de vraag naar kwalitatief onderzoek, waardoor ondernemers hun producten en diensten specifieker kunnen targeten. Daarnaast worden onlineonderzoeksinstrumenten steeds belangrijker, waardoor traditionele onderzoeksmethoden worden vervangen door snelle, gebruiksvriendelijke online technologieën. Ondernemers zullen zich dus moeten aanpassen aan deze toenemende technologische ontwikkelingen om hun markt- en opinieonderzoek optimaal te benutten.

Bedrijfsresultaat markt- en opinieonderzoekbureaus

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche markt- en opinieonderzoekbureaus tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.15% procentpunt naar 14.15%. Hierbij wordt in de branche markt- en opinieonderzoekbureaus gemiddeld een bruto marge van 64.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.4% naar 14.2%.

Kosten per categorie branche markt- en opinieonderzoekbureaus
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.4% 99.5% 94.4% 97.6%
Overige opbrengsten 0.6% 0.5% 5.6% 2.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 34.0% 33.6% 34.0% 35.3%
Bruto marge 66.0% 66.4% 66.0% 64.7%
  - Bruto Loon   25.1%   24.0%   22.8%   23.9%
  - Sociale lasten   4.1%   3.6%   3.4%   3.5%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.3%   1.2%   1.1%
  - Overig   3.2%   3.7%   3.5%   3.5%
Personeelkosten Totaal 33.7% 32.5% 30.8% 32.0%
Verkoopkosten 1.6% 1.6% 4.7% 2.5%
Huisvestingskosten 3.1% 3.3% 2.7% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.5% 0.5% 0.4%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Vervoermiddelen 1.6% 1.6% 1.3% 1.4%
Communicatiekosten 0.8% 0.8% 0.7% 0.8%
Afschrijvingen 1.6% 1.8% 1.6% 1.6%
Overige diensten 2.0% 2.4% 2.1% 2.2%
Overige bedrijfskosten 6.9% 7.1% 6.8% 6.6%
Bedrijfsresultaat 14.0% 14.5% 14.4% 14.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht markt- en opinieonderzoekbureaus

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief markt- en opinieonderzoekbureaus
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat markt- en opinieonderzoekbureaus

Trend aantal bedrijven markt- en opinieonderzoekbureaus

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven markt- en opinieonderzoekbureaus geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 455 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 5.420.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche markt- en opinieonderzoekbureaus aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 144. Dat betekent dat de omzet in 2022 44% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 10% hoger.

Trend omzet markt- en opinieonderzoekbureaus (indexcijfers)