Brancheinformatie en cijfers markt- en opinieonderzoekbureaus

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.290 BEDRIJVEN
KW2 2024
11.90% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.10% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Markt- en opinieonderzoekbureaus
KW1 2024

Branchecijfers markt- en opinieonderzoekbureaus

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche markt- en opinieonderzoekbureaus (SBI code: 73.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche reclame en marktonderzoek (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten markt- en opinieonderzoekbureaus

De branche markt- en opinieonderzoekbureaus valt onder de sector reclame en marktonderzoek. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche markt- en opinieonderzoekbureaus in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.1%), Personeel (28.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (9.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor markt- en opinieonderzoekbureaus.
start vergelijking

Markt- en opinieonderzoekbureaus Trends

De bedrijfstak Markt- en Opinieonderzoeksbureau (73.2) is in de afgelopen jaren flink in ontwikkeling geweest. Belangrijke technologische ontwikkelingen zoals big data, artificial intelligence en social media hebben een impact gehad op hoe markt- en opinieonderzoekers hun werk doen. Er is ook een toename in de vraag naar kwalitatief onderzoek, waardoor ondernemers hun producten en diensten specifieker kunnen targeten. Daarnaast worden onlineonderzoeksinstrumenten steeds belangrijker, waardoor traditionele onderzoeksmethoden worden vervangen door snelle, gebruiksvriendelijke online technologieën. Ondernemers zullen zich dus moeten aanpassen aan deze toenemende technologische ontwikkelingen om hun markt- en opinieonderzoek optimaal te benutten.

Bedrijfsresultaat markt- en opinieonderzoekbureaus

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche markt- en opinieonderzoekbureaus tussen 2009 en 2019 is gedaald met 2.90% procentpunt naar 11.10%. Hierbij wordt in de branche markt- en opinieonderzoekbureaus gemiddeld een bruto marge van 61.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 13.7% naar 11.1%.

Kosten per categorie branche markt- en opinieonderzoekbureaus
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 94.4% 97.6% 98.4% 98.6%
Overige opbrengsten 5.6% 2.4% 1.6% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 34.0% 35.3% 36.2% 38.1%
Bruto marge 66.0% 64.7% 63.8% 61.9%
  - Bruto Loon   22.8%   23.9%   23.2%   20.4%
  - Sociale lasten   3.4%   3.5%   3.7%   3.3%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.1%   1.0%   1.0%
  - Overig   3.5%   3.5%   3.8%   3.3%
Personeelkosten Totaal 30.8% 32.0% 31.6% 28.0%
Verkoopkosten 4.7% 2.5% 3.2% 5.0%
Huisvestingskosten 2.7% 2.8% 2.7% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.4% 0.4% 0.5%
Energieverbruik 0.3% 0.2% 0.3% 0.2%
Vervoermiddelen 1.3% 1.4% 1.6% 1.2%
Communicatiekosten 0.7% 0.8% 0.7% 0.5%
Afschrijvingen 1.6% 1.6% 1.2% 1.0%
Overige diensten 2.1% 2.2% 2.2% 2.4%
Overige bedrijfskosten 6.8% 6.6% 6.3% 9.8%
Bedrijfsresultaat 14.4% 14.2% 13.7% 11.1%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers markt- en opinieonderzoekbureaus?

Versterk uw inzicht in de branche markt- en opinieonderzoekbureaus en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder markt- en opinieonderzoekbureaus
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat markt- en opinieonderzoekbureaus

Trend aantal bedrijven markt- en opinieonderzoekbureaus

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven markt- en opinieonderzoekbureaus geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 455 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 5.290.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche markt- en opinieonderzoekbureaus aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 157.5. Dat betekent dat de omzet in 2023 57.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8.8% hoger.

Trend omzet markt- en opinieonderzoekbureaus (indexcijfers)