Brancheinformatie en cijfers markt- en opinieonderzoekbureaus

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.525 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
12.20% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.15% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers markt- en opinieonderzoekbureaus

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche markt- en opinieonderzoekbureaus (SBI code: 73.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche reclame en marktonderzoek (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten markt- en opinieonderzoekbureaus

De branche markt- en opinieonderzoekbureaus valt onder de sector reclame en marktonderzoek. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche markt- en opinieonderzoekbureaus zijn respectievelijk: Kosten omzet (35.3%), Personeel (32.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor markt- en opinieonderzoekbureaus.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat markt- en opinieonderzoekbureaus

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche markt- en opinieonderzoekbureaus tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.15% procentpunt naar 14.15%. Hierbij wordt in de branche markt- en opinieonderzoekbureaus gemiddeld een bruto marge van 64.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.4% naar 14.2%.

Kosten naar soort markt- en opinieonderzoekbureaus
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 97.59%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.41%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 35.27%
Bruto marge 64.73%
Personeelkosten 32.02%
Verkoopkosten 2.51%
Huisvestingskosten 2.78%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.37%
Kosten energieverbruik 0.23%
Kosten vervoermiddelen 1.44%
Communicatiekosten 0.79%
Afschrijvingen 1.62%
Kosten van overige diensten 2.18%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.64%
Bedrijfsresultaat 14.15%

Trend bedrijfsresultaat markt- en opinieonderzoekbureaus

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers markt- en opinieonderzoekbureaus


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 56 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 5.525.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche markt- en opinieonderzoekbureaus aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 128.7. Dat betekent dat de omzet in 2021 28.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 15.9% hoger.

Trend aantal bedrijven markt- en opinieonderzoekbureaus

Trend omzet markt- en opinieonderzoekbureaus (indexcijfers)

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor