Brancheinformatie en cijfers reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

27.000 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
21.20% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.05% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd (SBI code: 73.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche reclame en marktonderzoek (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

De branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd valt onder de sector reclame en marktonderzoek. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd zijn respectievelijk: Kosten omzet (52.8%), Personeel (19.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd.
start vergelijking

Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd Trends

Reclamebureaus zetten steeds meer in op digital media en content marketing, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor klanten om hun boodschap gezien te krijgen. Huidige technologie en tools worden gebruikt om consumenten gerichter te benaderen, wat leidt tot meer effectief reclamebureau. Big data speelt een grote rol bij het verzamelen van gegevens over de voorkeuren en gedrag van de consument, waardoor deze makkelijker kunnen worden benaderd op relevante manieren. Daarnaast moeten ondernemers rekening houden met veranderende regelgeving op het gebied van reclame en privacy, omdat dit de manier beïnvloedt waarop consumenten worden benaderd.

Bedrijfsresultaat reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.91% procentpunt naar 15.05%. Hierbij wordt in de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd gemiddeld een bruto marge van 47.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 13.6% naar 15.1%.

Kosten naar soort reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.7% 99.6% 99.6% 99.2%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.3% 0.4% 0.4% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 51.5% 52.6% 53.3% 52.8%
Bruto marge 48.5% 47.4% 46.7% 47.2%
  - Bruto Loon   15.4%   14.9%   14.9%   14.2%
  - Sociale lasten   5.4%   5.0%   5.1%   5.1%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.7%   0.6%   0.6%
  - Overig   2.1%   2.0%   2.1%   2.3%
Personeelkosten Totaal 20.8% 19.9% 20.0% 19.4%
Verkoopkosten 1.1% 1.1% 1.1% 1.2%
Huisvestingskosten 2.5% 2.4% 2.3% 2.2%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.6% 0.7%
Kosten energieverbruik 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
Kosten vervoermiddelen 1.5% 1.5% 1.4% 1.3%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 1.4% 1.5% 1.4% 1.6%
Kosten van overige diensten 1.5% 1.5% 1.4% 1.3%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.0% 4.3% 4.0% 3.7%
Bedrijfsresultaat 14.0% 13.5% 13.6% 15.1%

Trend bedrijfsresultaat reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Trend aantal bedrijven reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 5.020 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 27.000.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 102.2. Dat betekent dat de omzet in 2021 2.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 12.3% hoger.

Trend omzet reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd (indexcijfers)