Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

26.580 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.70% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.75% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd
KW1 2024

Branchecijfers reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd (SBI code: 73.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche reclame en marktonderzoek (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

De branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd valt onder de sector reclame en marktonderzoek. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (48.9%), Personeel (21.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd.
start vergelijking

Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd Trends

Reclamebureaus zetten steeds meer in op digital media en content marketing, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor klanten om hun boodschap gezien te krijgen. Huidige technologie en tools worden gebruikt om consumenten gerichter te benaderen, wat leidt tot meer effectief reclamebureau. Big data speelt een grote rol bij het verzamelen van gegevens over de voorkeuren en gedrag van de consument, waardoor deze makkelijker kunnen worden benaderd op relevante manieren. Daarnaast moeten ondernemers rekening houden met veranderende regelgeving op het gebied van reclame en privacy, omdat dit de manier beïnvloedt waarop consumenten worden benaderd.

Bedrijfsresultaat reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.61% procentpunt naar 14.75%. Hierbij wordt in de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd gemiddeld een bruto marge van 51.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 14.5% naar 14.7%.

Kosten per categorie branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.2% 99.5% 96.1%
Overige opbrengsten 0.4% 0.8% 0.5% 3.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.3% 52.8% 52.0% 48.9%
Bruto marge 46.7% 47.2% 48.0% 51.1%
  - Bruto Loon   14.9%   14.2%   15.1%   15.5%
  - Sociale lasten   2.3%   2.2%   2.3%   2.4%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.6%   0.6%
  - Overig   2.1%   2.3%   2.6%   2.5%
Personeelkosten Totaal 20.0% 19.4% 20.6% 21.0%
Verkoopkosten 1.1% 1.2% 1.4% 1.4%
Huisvestingskosten 2.3% 2.2% 2.3% 2.3%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.6% 0.6%
Energieverbruik 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 1.4% 1.3% 1.3% 1.2%
Communicatiekosten 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 1.4% 1.6% 1.6% 1.8%
Overige diensten 1.4% 1.3% 1.1% 1.2%
Overige bedrijfskosten 4.0% 3.7% 3.8% 6.1%
Bedrijfsresultaat 13.6% 15.1% 14.5% 14.7%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Trend aantal bedrijven reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.045 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 26.580.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 121.2. Dat betekent dat de omzet in 2023 21.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.2% hoger.

Trend omzet reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd (indexcijfers)