Brancheinformatie en cijfers reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

27.020 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.05% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd
KW02 - 2023

Branchecijfers reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd (SBI code: 73.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche reclame en marktonderzoek (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

De branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd valt onder de sector reclame en marktonderzoek. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd zijn respectievelijk: Kosten omzet (52.8%), Personeel (19.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd.
start vergelijking

Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd Trends

Reclamebureaus zetten steeds meer in op digital media en content marketing, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor klanten om hun boodschap gezien te krijgen. Huidige technologie en tools worden gebruikt om consumenten gerichter te benaderen, wat leidt tot meer effectief reclamebureau. Big data speelt een grote rol bij het verzamelen van gegevens over de voorkeuren en gedrag van de consument, waardoor deze makkelijker kunnen worden benaderd op relevante manieren. Daarnaast moeten ondernemers rekening houden met veranderende regelgeving op het gebied van reclame en privacy, omdat dit de manier beïnvloedt waarop consumenten worden benaderd.

Bedrijfsresultaat reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.91% procentpunt naar 15.05%. Hierbij wordt in de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd gemiddeld een bruto marge van 47.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 13.6% naar 15.1%.

Kosten per categorie branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.7% 99.6% 99.6% 99.2%
Overige opbrengsten 0.3% 0.4% 0.4% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 51.5% 52.6% 53.3% 52.8%
Bruto marge 48.5% 47.4% 46.7% 47.2%
  - Bruto Loon   15.4%   14.9%   14.9%   14.2%
  - Sociale lasten   2.5%   2.4%   2.3%   2.2%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.7%   0.6%   0.6%
  - Overig   2.1%   2.0%   2.1%   2.3%
Personeelkosten Totaal 20.8% 19.9% 20.0% 19.4%
Verkoopkosten 1.1% 1.1% 1.1% 1.2%
Huisvestingskosten 2.5% 2.4% 2.3% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.6% 0.7%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
Vervoermiddelen 1.5% 1.5% 1.4% 1.3%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 1.4% 1.5% 1.4% 1.6%
Overige diensten 1.5% 1.5% 1.4% 1.3%
Overige bedrijfskosten 4.0% 4.3% 4.0% 3.7%
Bedrijfsresultaat 14.0% 13.5% 13.6% 15.1%

Laatste cijfers reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Trend aantal bedrijven reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.040 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 27.020.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 115. Dat betekent dat de omzet in 2022 15% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 12% hoger.

Trend omzet reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd (indexcijfers)