Kengetallen branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 14.01% in 2014 naar 13.45% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd (sbi code: 731).

Trend omzet reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 91 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal -9% lager was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet -1.52% lager. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

De branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd valt onder de sector reclame en marktonderzoek. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 14.01% in 2014 naar 13.45% in 2015.Laatst beschikbare cijfers reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (52.6%) gevolgd door 'Personeel' (19.9%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (4.3%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 13.45% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 47.37%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 52.63%
Bruto Marge 47.37%
Personeel 19.90%
Verkoopkosten 1.10%
Huisvestingskosten 2.42%
Kosten apparatuur en inventaris 0.64%
Kosten energieverbruik 0.37%
Kosten vervoermiddelen 1.54%
Communicatiekosten 0.65%
Afschrijvingen 1.49%
Kosten van overige diensten 1.47%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.34%
Bedrijfsresultaat 13.45%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers reclamebureaus en  handel in advertentieruimte en -tijd
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.