Brancheinformatie en cijfers opslag

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.205 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.39% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Opslag
KW02 - 2023

Branchecijfers opslag

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche opslag (SBI code: 52.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche opslag en dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten opslag

De branche opslag valt onder de sector opslag en dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche opslag zijn respectievelijk: Personeel (28.4%), Kosten omzet (26.4%) en Afschrijvingen (9.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor opslag.
start vergelijking

Opslag Trends

De opslagbranche heeft de afgelopen jaren een enorme technologische veranderingen meegemaakt, waardoor de daarmee deefficiëntie en -effectiviteit van opslagfaciliteiten sterk is verbeterd. Door de komst van nieuwe technologieën zoals slimme, geautomatiseerde opslagsystemen, zijn opslagmethoden veel meer schaalbaar en voordelig geworden. Bovendien hebben steeds meer bedrijven de voordelen van cloudopslag ontdekt, waardoor het bedrijven makkelijk maakt om toegang te krijgen tot interne of externe bronnen, zoals bestanden, applicaties en data, op een manier die snel, veilig en kosteneffectief is. Ten slotte worden de kosten voor opslag ook ondersteund door overheidsfondsen en subsidies voor oplossingen zoals energiebesparing.

Bedrijfsresultaat opslag

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche opslag tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.02% procentpunt naar 12.39%. Hierbij wordt in de branche opslag gemiddeld een bruto marge van 73.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.2% naar 12.4%.

Kosten per categorie branche opslag
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 97.2% 98.9% 98.2% 97.7%
Overige opbrengsten 2.8% 1.1% 1.8% 2.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 28.8% 25.3% 26.7% 26.4%
Bruto marge 71.2% 74.7% 73.3% 73.6%
  - Bruto Loon   16.0%   17.8%   16.5%   15.9%
  - Sociale lasten   2.4%   2.8%   2.7%   2.7%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.9%   1.6%   1.6%
  - Overig   6.1%   6.5%   6.8%   8.2%
Personeelkosten Totaal 26.1% 29.0% 27.6% 28.4%
Verkoopkosten 0.8% 0.7% 0.7% 0.6%
Huisvestingskosten 8.8% 7.5% 9.3% 9.1%
Apparatuur en Inventaris 2.5% 2.4% 2.5% 2.4%
Energieverbruik 2.3% 2.0% 1.8% 1.7%
Vervoermiddelen 1.9% 2.1% 1.5% 1.7%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 9.1% 10.0% 9.6% 9.3%
Overige diensten 2.5% 2.7% 3.3% 2.9%
Overige bedrijfskosten 5.3% 5.2% 4.6% 4.8%
Bedrijfsresultaat 11.4% 12.6% 12.2% 12.4%

Laatste cijfers opslag en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief opslag
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat opslag

Trend aantal bedrijven opslag

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven opslag geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 515 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.205.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche opslag aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 128. Dat betekent dat de omzet in 2022 28% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8% hoger.

Trend omzet opslag (indexcijfers)