Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers opslag

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.230 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.10% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.71% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Opslag
KW1 2024

Branchecijfers opslag

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche opslag (SBI code: 52.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche opslag en dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten opslag

De branche opslag valt onder de sector opslag en dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche opslag in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (39.4%), Personeel (22.7%) en Afschrijvingen (8.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor opslag.
start vergelijking

Opslag Trends

De opslagbranche heeft de afgelopen jaren een enorme technologische veranderingen meegemaakt, waardoor de daarmee deefficiëntie en -effectiviteit van opslagfaciliteiten sterk is verbeterd. Door de komst van nieuwe technologieën zoals slimme, geautomatiseerde opslagsystemen, zijn opslagmethoden veel meer schaalbaar en voordelig geworden. Bovendien hebben steeds meer bedrijven de voordelen van cloudopslag ontdekt, waardoor het bedrijven makkelijk maakt om toegang te krijgen tot interne of externe bronnen, zoals bestanden, applicaties en data, op een manier die snel, veilig en kosteneffectief is. Ten slotte worden de kosten voor opslag ook ondersteund door overheidsfondsen en subsidies voor oplossingen zoals energiebesparing.

Bedrijfsresultaat opslag

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche opslag tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.34% procentpunt naar 12.71%. Hierbij wordt in de branche opslag gemiddeld een bruto marge van 60.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.2% naar 12.7%.

Kosten per categorie branche opslag
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.2% 97.7% 99.1% 98.8%
Overige opbrengsten 1.8% 2.3% 0.9% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 26.7% 26.4% 27.3% 39.4%
Bruto marge 73.3% 73.6% 72.7% 60.6%
  - Bruto Loon   16.5%   15.9%   16.5%   12.9%
  - Sociale lasten   2.7%   2.7%   2.8%   2.2%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.6%   1.7%   1.3%
  - Overig   6.8%   8.2%   9.5%   6.3%
Personeelkosten Totaal 27.6% 28.4% 30.5% 22.7%
Verkoopkosten 0.7% 0.6% 0.6% 0.4%
Huisvestingskosten 9.3% 9.1% 7.8% 5.4%
Apparatuur en Inventaris 2.5% 2.4% 2.3% 1.9%
Energieverbruik 1.8% 1.7% 1.7% 1.4%
Vervoermiddelen 1.5% 1.7% 1.5% 0.9%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.2%
Afschrijvingen 9.6% 9.3% 9.0% 8.3%
Overige diensten 3.3% 2.9% 3.1% 2.9%
Overige bedrijfskosten 4.6% 4.8% 5.5% 3.7%
Bedrijfsresultaat 12.2% 12.4% 10.2% 12.7%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers opslag, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder opslag
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat opslag

Trend aantal bedrijven opslag

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven opslag geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 520 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.230.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche opslag aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 132.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 32.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3.2% hoger.

Trend omzet opslag (indexcijfers)