Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van auto's

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

170 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.56% WINST (% OMZET)
2017
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van auto's
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van auto's

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van auto's (SBI code: 29.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van auto's

De branche vervaardiging van auto's valt onder de sector vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van auto's in 2017 zijn respectievelijk: Kosten omzet (81.5%), Personeel (8.1%) en Kosten van overige diensten (1.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van auto's.
start vergelijking

Vervaardiging van auto's Trends

In de autobranche zijn er de afgelopen jaren steeds meer innovaties, ontwikkelingen en veranderingen geweest. De invloed van technologie heeft bijgedragen aan een toenemende vraag naar betaalbare, duurzame en intelligente auto's, waarbij autonomie en elektrificatie het gesprek beheersen. Autoproducenten moeten zich aanpassen aan de veranderende markt, met meer onlineverkopen en betere e-commerceplatformen. Ook bouwen ze autonome voertuigen en voeren ze stappen uit om hun voertuigen verder te verduurzamen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van auto's

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van auto's tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.66% procentpunt naar 4.56%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van auto's gemiddeld een bruto marge van 18.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.1% naar 4.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van auto's
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2020
Netto omzet 99.1% 98.7% 98.6% 99.7%
Overige opbrengsten 0.9% 1.3% 1.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 70.9% 76.3% 78.0% 81.5%
Bruto marge 29.1% 23.7% 22.0% 18.5%
  - Bruto Loon   8.3%   6.3%   5.8%   4.5%
  - Sociale lasten   1.4%   0.8%   0.9%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.5%   0.5%   0.4%
  - Overig   3.0%   2.1%   2.4%   2.4%
Personeelkosten Totaal 13.5% 9.8% 9.6% 8.1%
Verkoopkosten 2.6% 1.8% 1.8% 1.3%
Huisvestingskosten 0.9% 0.6% 0.6% 0.4%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.4% 0.4% 0.2%
Energieverbruik 0.5% 0.2% 0.3% 0.2%
Vervoermiddelen 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.6% 1.4% 1.4% 1.0%
Overige diensten 2.5% 1.8% 1.8% 1.4%
Overige bedrijfskosten 1.3% 1.1% 0.9% 1.1%
Bedrijfsresultaat 5.3% 6.5% 5.1% 4.6%

Laatste cijfers vervaardiging van auto's en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van auto's
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van auto's

Trend aantal bedrijven vervaardiging van auto's

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van auto's geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 35 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 170.