Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

190 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
8.76% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's (SBI code: 29.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's

De branche vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's valt onder de sector vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's zijn respectievelijk: Kosten omzet (58.8%), Personeel (18.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.0%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's 0.60% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's tussen 2009 en 2017 is gestegen met 6.33% procentpunt naar 8.76%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's gemiddeld een bruto marge van 41.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.3% naar 8.8%.

Kosten naar soort vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar met Premium

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 97.92%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.08%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 58.84%
Bruto marge 41.16%
  - Bruto Loon   11.17%
  - Premie & Pensioen   2.58%
  - Andere Sociale lasten   0.06%
  - Overig   + 4.38%
Personeelkosten Totaal 18.19%
Verkoopkosten 0.51%
Huisvestingskosten 1.24%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.97%
Kosten energieverbruik 1.35%
Kosten vervoermiddelen 0.11%
Communicatiekosten 0.22%
Afschrijvingen 2.70%
Kosten van overige diensten 1.12%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.00%
Bedrijfsresultaat 8.76%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's

Trend aantal bedrijven vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's

Trend bedijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een toename van 30 bedrijven in 14 jaar

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 190.

bedrijfstakinformatie excel

Premium: laatste cijfers en MS Office Tools

Met Premium toegang heeft u nu, naast toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's, ook de beschikking over onze MS Office tools voor ondernemers. Zo heeft u met de Excel bedrijfstakdashboard offline inzicht in omzet, kosten en winsttrend voor iedere bedrijfstak. Na inloggen kunt u hier natuurlijk ook online de laatste brancheinformatie vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's raadplegen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers, eigen cijfers vergelijken en bewaren
  • Excel bedrijfstakdatabase: alle bedrijfstakdata in Excel met handig dashboard
  • Kosteloos downloaden van de andere Firmfocus tools en templates

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor