Brancheinformatie en cijfers carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

510 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.22% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
KW02 - 2023

Branchecijfers carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers (SBI code: 29.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

De branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers valt onder de sector vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers zijn respectievelijk: Kosten omzet (62.4%), Personeel (20.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers.
start vergelijking

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Trends

De bedrijfstak Producent Carrosserie en Aanhangwagens is de afgelopen jaren sterk gegroeid, waarbij vooral veel vraag naar op maat gemaakte voertuigen met hoogwaardige materialen. Relevante ontwikkelingen waar bedrijven in de branche rekening mee moeten houden, zijn de digitalisering van proces en productontwikkeling, meer vraag naar duurzame en innovatieve materialen, meer vraag naar slimmere producten met meer technische kenmerken, toenemende concurrentie en de behoefte aan meer flexibiliteit.

Bedrijfsresultaat carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.86% procentpunt naar 6.22%. Hierbij wordt in de branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers gemiddeld een bruto marge van 37.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.2% naar 6.2%.

Kosten per categorie branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.1% 98.6% 98.8% 99.4%
Overige opbrengsten 1.9% 1.4% 1.2% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 59.4% 64.2% 61.5% 62.4%
Bruto marge 40.6% 35.8% 38.5% 37.6%
  - Bruto Loon   16.6%   13.7%   14.3%   13.4%
  - Sociale lasten   2.7%   2.1%   2.2%   2.2%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.4%   1.5%   1.3%
  - Overig   3.5%   4.2%   3.6%   3.6%
Personeelkosten Totaal 24.7% 21.4% 21.6% 20.5%
Verkoopkosten 1.1% 1.0% 1.4% 1.0%
Huisvestingskosten 2.6% 2.2% 2.1% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.8% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.9% 0.6% 0.6% 0.5%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.7% 0.5%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.4%
Afschrijvingen 1.4% 1.5% 1.3% 1.5%
Overige diensten 1.2% 1.4% 1.1% 1.4%
Overige bedrijfskosten 2.9% 2.4% 2.6% 2.6%
Bedrijfsresultaat 3.9% 3.6% 6.2% 6.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Trend aantal bedrijven carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 510.