Brancheinformatie en cijfers carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

515 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.46% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
KW1 2024

Branchecijfers carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers (SBI code: 29.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

De branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers valt onder de sector vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.6%), Personeel (20.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers.
start vergelijking

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Trends

De bedrijfstak Producent Carrosserie en Aanhangwagens is de afgelopen jaren sterk gegroeid, waarbij vooral veel vraag naar op maat gemaakte voertuigen met hoogwaardige materialen. Relevante ontwikkelingen waar bedrijven in de branche rekening mee moeten houden, zijn de digitalisering van proces en productontwikkeling, meer vraag naar duurzame en innovatieve materialen, meer vraag naar slimmere producten met meer technische kenmerken, toenemende concurrentie en de behoefte aan meer flexibiliteit.

Bedrijfsresultaat carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers tussen 2009 en 2019 is gestegen met 6.09% procentpunt naar 7.46%. Hierbij wordt in de branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers gemiddeld een bruto marge van 38.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.6% naar 7.5%.

Kosten per categorie branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.8% 99.4% 98.3% 99.2%
Overige opbrengsten 1.2% 0.6% 1.7% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 61.5% 62.4% 64.9% 61.6%
Bruto marge 38.5% 37.6% 35.1% 38.4%
  - Bruto Loon   14.3%   13.4%   12.7%   13.3%
  - Sociale lasten   2.2%   2.2%   2.2%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.3%   1.2%   1.3%
  - Overig   3.6%   3.6%   3.7%   3.9%
Personeelkosten Totaal 21.6% 20.5% 19.9% 20.8%
Verkoopkosten 1.4% 1.0% 1.0% 1.1%
Huisvestingskosten 2.1% 2.1% 1.8% 2.0%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.7% 0.8%
Energieverbruik 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 0.7% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.4% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.3% 1.5% 1.6% 1.5%
Overige diensten 1.1% 1.4% 1.1% 1.5%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.6% 2.4% 2.3%
Bedrijfsresultaat 6.2% 6.2% 5.6% 7.5%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers?

Versterk uw inzicht in de branche carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Trend aantal bedrijven carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 515.