Branchecijfers Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 3.92% in 2014 naar 3.65% in 2015

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers (292)

Trend winst en kosten voor Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

De branche Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers valt onder de sector Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 3.92% in 2014 naar 3.65% in 2015.Laatst beschikbare cijfers carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers vrijwel alle branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.
Voor alle bestellingen tussen1 januari 2020 en 1 mei 2020, geldt een eenmalige gratis update.

Branchecijfers Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (64.2%) gevolgd door 'Personeel' (21.4%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (2.4%). De gemiddelde winstmarge Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers is 35.84%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 3.65% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 64.16%
Bruto Marge 35.84%
Personeel 21.39%
Verkoopkosten 0.97%
Huisvestingskosten 2.19%
Kosten apparatuur en inventaris 0.79%
Kosten energieverbruik 0.61%
Kosten vervoermiddelen 0.73%
Communicatiekosten 0.24%
Afschrijvingen 1.52%
Kosten van overige diensten 1.40%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.37%
Bedrijfsresultaat 3.65%

Branchecijfers Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
Voor de laatste cijfers inclusief detail kunt u voordelig de bedrijfstakdatabase bestellen. Deze bevat alle branches en onderliggende bedrijfstakken.
Tijdelijk 20% korting en tussen 1 januari en 1 mei 2020 eenmalig een gratis update in 2020.